Пропустити навігацію

ЗАХОДИ Пенсійного фонду України щодо реалізації у 2016 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Пенсійного фонду України

              29.01.2016   № 9

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

ЗАХОДИ

Пенсійного фонду України щодо реалізації у 2016 році
Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

Проведення
консультацій з громадськістю, інших публічних заходів

1.

Забезпечити публічне представлення звіту про виконання
бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік

квітень

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Король Т. І.

2.

Забезпечити проведення
інформаційних та навчально-просвітницьких заходів з окремими групами
населення та громадськими організаціями, що представляють їх інтереси, шляхом
проведення круглих столів, зустрічей за місцем роботи та за місцем проживання
громадян, зустрічей з учнівською молоддю та студентами, днів відкритих дверей
тощо

за планами роботи головних управлінь

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

3.

Забезпечити виконання заходів,
передбачених Орієнтовним планом проведення Пенсійним фондом України
консультацій з громадськістю у 2016 році

постійно,

протягом  року

 

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

 

4.

Аналізувати стан проведення консультацій з громадськістю
та інформувати керівництво Пенсійного фонду України

щоквартально

 

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

 

 

Взаємодія з Громадською радою
при Пенсійному фонді України

 

5.

Забезпечити створення та надання
належних умов для проведення засідань Громадської ради при Пенсійному фонді
України

за графіком проведення засідань Громадської ради

 

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

 

6.

Забезпечити підготовку звіту про виконання
Заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації у 2016 році Стратегії державної
політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні, забезпечення
його розгляду на засіданні
Громадської ради при Пенсійному
фонді України

IV квартал 2016 року

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Ковпашко І. В.

Андрійчук Т. М.

Король
Т. І.

Малецький О. М.

Рябцева Т. Б.

 

7.

Залучати членів Громадської ради
при Пенсійному фонді України до розробки проекту Орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

 

IV квартал 2016 року

Машкін В.Г.

Усачова Т. М.

 

 

Взаємодія з громадськими
організаціями,

представниками засобів масової
інформації, іншими цільовими групами громадськості

 

8.

Забезпечити проведення на
центральному та регіональному рівні засідань за круглим столом, зборів,
зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів, семінарів та інших публічних
заходів за участі інститутів громадянського суспільства з питань, що належать
до компетенції Пенсійного фонду України

постійно,

протягом  року

по цільовим групам

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Ковпашко І. В.

Андрійчук Т. М.

Король
Т. І.

Малецький О. М.

Рябцева Т. Б.

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

 

 

9.

Залучати до публічних та
тематичних заходів членів Громадської ради при Пенсійному фонді України,
місцеві громади, депутатський корпус

постійно,

протягом  року

 

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Ковпашко І. В.

Андрійчук Т. М.

Король
Т. І.

Малецький О. М.

Рябцева Т. Б.

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

10.

Забезпечити співпрацю з
ветеранськими організаціями

постійно,

протягом  року

 

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Ковпашко І.
В.

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

Керівники структурних
підрозділів

11.

Оприлюднювати проекти законів України, Указів Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України, розгляд та узагальнення пропозицій, що надходять до
них

у законодавчо визначені терміни

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Рябцева Т. Б.

Ковпашко І. В.

Андрійчук Т. М.

Король
Т. І.

Малецький О. М.

12.

Забезпечити підготовку
публічної інформації за
запитами, що надходять від фізичних та
юридичних осіб, об’єднань громадян
, оприлюднення в установленому
порядку звітів щодо надходження таких запитів

 

протягом  року

 

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Ковпашко І. В.

Андрійчук Т. М.

Король
Т. І.

Малецький О. М.

Рябцева Т. Б.

Начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в
областях та місті Києві

13.

Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства
у питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції,
пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

постійно,

протягом  року

 

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Шуляк А. П.

Усачова Т. М.

Рябцева Т. Б.

14.

Забезпечити проведення заходів
щодо підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду України з питань
взаємодії з інститутами громадянського суспільства

протягом року відповідно

до навчально-методичних планів

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Керівники структурних
підрозділів Фонду

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

 

Вивчення
громадської думки

 

15.

Забезпечити проведення
систематичного моніторингу, вивчення та аналізу громадської думки у засобах
масової інформації, у тому числі електронних, щодо діяльності органів
Пенсійного фонду України з метою відповідного реагування

постійно,

протягом року

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.
Начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті
Києві

16.

Сприяти проведенню інститутами
громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів
Пенсійного фонду України

по мірі надходження  запитів на проведення

Шамбір М. І.

Машкін В. Г.

Усачова Т. М.

Рябцева Т. Б.

Начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та місті Києві

17.

Публікувати на сторінках відомчих видань Фонду
матеріали, підготовані представниками інститутів громадянського суспільства

по мірі надходження 

Калинський О.
О.

 

 

 

background Layer 1