Пропустити навігацію

ПРОЕКТ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2015 РОЦІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

 

 

Проект  

Звіт про виконання Заходів

Пенсійного фонду України щодо реалізації у
2015 році
Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні

 

Зміст заходу

Термін виконання

Стан виконання

 

Проведення консультацій з громадськістю, інших
публічних заходів

 

1.

Публічне
представлення звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2014 рік

 

квітень

Публічне
представлення звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2014 рік  відбулось 31
березня. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Фонду.

2.

Проведення
зустрічей з громадськістю в трудових колективах, за
місцем проживання, виїзних прийомів громадян тощо

згідно із
затвердженими графіками

Керівництво
та провідні фахівці Фонду брали участь у засіданнях
за круглим столом, форумах, з’їздах, конференціях, зібраннях, які проводились
Федерацією професійних спілок України, всеукраїнськими громадськими,
ветеранськими і волонтерськими 
організаціями  тощо.

Представниками
органів Фонду за оперативною інформацією у 2015 році проведено майже 5,3 тис. засідань за круглим столом з
актуальних питань пенсійного забезпечення, у тому числі з обговорення проекту
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”.

На
регіональному рівні працівниками Пенсійного фонду
України регулярно проводяться зустрічі у трудових колективах, виїзні прийоми
та зустрічі за місцем проживання громадян, Дні відкритих дверей, семінари
тощо. За звітний рік проведено  майже 89 
тис. заходів, якими охоплено понад 1,2 млн. громадян.

3.

Проведення
Днів відкритих дверей

протягом року

На
регіональному рівні фахівцями органів Фонду
проведено  майже 4  тис. Днів відкритих
дверей  (охоплено понад 89 тис.
громадян).

4.

Проведення
публічного громадського обговорення проекту річного
плану щодо  реалізації Пенсійним фондом
України Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016 рік

IV квартал 2015
року

З метою забезпечення вивчення та
врахування думки громадськості Пенсійним фондом України проведено публічне
громадське обговорення проекту Плану заходів Пенсійного фонду України щодо
реалізації у  2016 році Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні шляхом
його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду.

 Зауваження і пропозиції до вказаного проекту
до Пенсійного фонду України не надходили.

 

5.

Аналіз
стану проведення консультацій з громадськістю, забезпечення їх систематичного планування та виконання у повному обсязі

 

постійно

З метою проведення
консультацій  з громадськістю та
врахування пропозицій, які надходять від інститутів громадянського
суспільства, на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України систематично
оприлюднювались законопроекти, проекти постанов Кабінету Міністрів України та
проекти відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України.

В
мережі Інтернет на  web-сторінці: www.pfu.gov.ua розміщено план діяльності Фонду
з підготовки проектів регуляторних актів та
змін  до нього, проекти регуляторних
актів, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності
регуляторних актів.

Iнформація про щомісячні
заплановані електронні консультації з громадськістю та результати  про їх проведення оприлюднювалась  на веб-сайті Фонду.

 

 

Взаємодія з Громадською радою при
Пенсійному фонді України

 

6.

Забезпечення
функціонування Громадської ради при Пенсійному фонді
України

 

протягом року

Проведено  4 засідання Громадської ради
при Пенсійному фонді України.

7.

Проведення
консультації з членами Громадської ради при Пенсійному фонді України щодо
проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

IV квартал 2015
року

Орієнтовний
план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік
сформовано з урахуванням пропозицій членів Громадської ради при Пенсійному
фонді України.

 

Взаємодія з громадськими організаціями,

представниками засобів масової інформації, іншими
групами громадськості

 

8.

Проведення
моніторингу реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадського суспільства в Україні Пенсійним фондом України із залученням
інститутів громадянського суспільства

 

IV квартал 2015
року

Звіт  про виконання Заходів Пенсійного фонду
України щодо реалізації  у 2015 році
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
буде розглянуто на черговому засіданні Громадської ради
при Пенсійному фонді України  у І
кварталі 2016 року.

 

9.

Підготовка звіту щодо реалізації
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в
Україні Пенсійним фондом України, забезпечення його публічного громадського
обговорення

IV квартал 2015
року

Інформація
про виконання Заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації  у 2015 році Стратегії державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні буде оприлюднена на
офіційному сайті Фонду  у січні 2016 року.

10.

Проведення
на центральному та регіональному рівні засідання
«круглого столу», зборів, зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів та
інших публічних заходів за участі інститутів громадянського суспільства з
питань, що належать до компетенції Пенсійного фонду України

щокварталу

Упродовж
2015 року роз’яснення з питань застосування законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
та пенсійне забезпечення надавались під час засідань Громадської ради при
Пенсійному фонді України, засідань за круглим столом, форумів, з’їздів,
зібрань, які  проводились Федерацією
професійних спілок України, всеукраїнськими громадськими, ветеранськими і
волонтерськими  організаціями тощо.

Представниками
органів Фонду за оперативною інформацією у 2015 році проведено майже 5,3 тис. засідань за круглим столом з
актуальних питань пенсійного забезпечення, у тому числі з обговорення проекту
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”.

22
грудня 2015 року на базі  управління
Пенсійного фонду України в м. Бучі Київської області за участю членів  Громадської ради  при Пенсійному фонді України, представників
Громадської платформи “Реанімаційний пакет реформ” та членів Громадської
організації ”Нова Країна” відбувся круглий стіл з
питань впровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій.

11.

Забезпечення
співпраці з ветеранськими організаціями

протягом року

Протягом
звітного року керівництво та провідні фахівці
органів Фонду брали участь  у заходах,
які проводились ветеранськими організаціями.

12.

Забезпечення
завчасного оприлюднення проектів законів України, Указів Президента України,
актів Кабінету Міністрів України, відомчих
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України, розгляд та узагальнення
пропозицій, що надходять до них

у міру потреби

З метою проведення
консультацій  з громадськістю та
врахування пропозицій, які надходять від інститутів громадянського
суспільства, на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України систематично
оприлюднювались законопроекти, проекти постанов Кабінету Міністрів України та
проекти відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України.

13.

Надання
публічної інформації за запитами, що надходять від фізичних та юридичних
осіб, об’єднань громадян, оприлюднення в установленому порядку звітів щодо
надходження таких запитів

 

постійно

Відповідно
до Закону України “Про доступ до публічної інформації» за 2015 рік опрацьовано 962 інформаційних запити, що надійшли до
Пенсійного фонду України. На всі запити надано відповіді по суті у визначені
законом строки. Забезпечено ведення системи обліку
публічної інформації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 21.11.2011 №1277 “Питання системи обліку публічної інформації”. Зведений
реєстр відомостей про документи електронної бази
даних системи обліку публічної інформації, звіти щодо надходження
інформаційних запитів публікуються на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду
України.

 

14.

Продовження
інформаційної кампанії стосовно поширення серед населення ідей нетерпимості до
проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах
суспільного життя

протягом року

Реалізовуються  заходи щодо інформаційної кампанії стосовно
поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування
переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Висвітлення
антикорупційних заходів, що вживаються органами Пенсійного фонду України з
метою залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності,
поширення знань про антикорупційне законодавство серед державних службовців
та громадськості, підвищення рівня знань різних
верств населення з питань розвитку інститутів громадського суспільства та їх
ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії
чинникам, що їх зумовлюють, здійснюється через центральні, місцеві та відомчі
засоби масової інформації, мережу Інтернет, зокрема, журнал “Вісник
Пенсійного фонду України”, газету “Пенсійний кур’єр”,
офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України.

Забезпечено
оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання
фінансового характеру щодо себе і членів сім’ї за 2014 рік
в порядку, визначеному законодавством.

Зворотній
зв’язок із громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень
здійснюється за телефонами «гарячих» ліній центрального
апарату та органів Фонду.

15.

Здійснення
заходів щодо підвищення кваліфікації працівників
органів Пенсійного фонду України з питань взаємодії з інститутами
громадянського суспільства

протягом року

 

З метою підвищення кваліфікації
працівників органів Пенсійного фонду України з питань взаємодії з інститутами
громадянського суспільства протягом 2015 року проведено наступні заходи:


на розширеній виїзній нараді з начальниками головних управлінь Фонду у м.
Вінниці 16-17 квітня  року розглянуто
питання “Про засади взаємодії органів Пенсійного фонду України з інститутами
громадянського суспільства та з Громадською радою при
Пенсійному фонді України”.


27-28 липня на базі головного управління Пенсійного фонду України в
Чернівецькій області відбувся семінар – нарада  з працівниками головних управлінь
Пенсійного фонду України в областях та м. Києві,
відповідальними за ведення інформаційно–роз’яснювальної роботи.

 

Вивчення громадської думки

 

16.

Проведення
опитування громадської думки щодо діяльності органів Пенсійного фонду України

І півріччя
ІІ півріччя

Пенсійний
фонд України постійно вивчає громадську думку щодо своєї діяльності,
у тому числі через проведення опитувань громадськості, моніторинг
оприлюднених у засобах масової інформації зауважень і пропозицій інститутів
громадянського суспільства та окремих громадян, враховує зазначені зауваження
і пропозиції в межах чинного законодавства, а також публічно реагує на них.  За результатами аналізу найчастіше
запитуваної громадянами  інформації
фахівцями Фонду надавались коментарі та роз’яснення  у відомчих друкованих виданнях Пенсійного
фонду України – газеті “Пенсійний кур‘єр” та журналі
“Вісник Пенсійного фонду України”. 

17.

Аналіз
практики проведення громадської експертизи діяльності органів Пенсійного
фонду України, стану додержання вимог щодо сприяння проведенню таких експертиз інститутами громадянського суспільства

грудень 2015 року

До Пенсійного фонду України у 2015
році письмові  запити  щодо 
проведення громадської експертизи діяльності Фонду від інститутів
громадянського суспільства не надходили.

18.

Проведення
семінарів з актуальних питань пенсійного законодавства, у
тому числі із залученням інститутів громадянського суспільства

протягом року

Представниками
органів Фонду за інформацією з місць у 2015 році проведено майже 4,2 тис. семінарів з актуальних питань
пенсійного забезпечення, у тому числі з обговорення проекту Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування та єдиних принципів нарахування пенсій”.

19.

Запрошення
до виступів на сторінках газети “Пенсійний кур‘єр
та журналу “Вісник Пенсійного фонду України” представників громадських
організацій

протягом року

У
друкованих засобах масової інформації (у тому числі відомчих виданнях
Пенсійного фонду України), радіо, телебаченні, на офіційному веб-сайті Фонду
та в мережі Інтернет оприлюднено  низку
аналітичних матеріалів, статей, інтерв’ю, коментарів,  підготовлених  фахівцями Фонду, провідними науковцями  Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України, членами експертно-аналітичної ради
та Громадської ради при Пенсійному фонді України.

 

background Layer 1