Пропустити навігацію

Звіт про виконання Заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Заходи,  затверджені наказом Пенсійного фонду України від 12.02.2014 Про затвердження Заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, виконано.

 

З метою проведення консультацій  з громадськістю на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України оприлюднювались законопроекти, проекти постанов Кабінету Міністрів України та проекти відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України. В мережі Інтернет на  web-сторінці: www.pfu.gov.ua розміщено план діяльності Фонду з підготовки проектів регуляторних актів та змін  до нього, проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. Iнформація про щомісячні заплановані консультації з громадськістю та результати  про їх проведення, Орієнтовний план проведення консультацій на 2014 рік, а також звіт щодо виконання плану проведення консультації у 2013 році  розміщено на веб-сайті Фонду.

 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації» та постанови правління Пенсійного фонду України від 15.08.2011 №22-1 “Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”  станом на 23 грудня 2014 року опрацьовано 472 інформаційних запитів, що надійшли до Пенсійного фонду України. На всі запити надано відповіді по суті у визначені законом строки. Забезпечено ведення системи обліку публічної інформації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”. Зведений реєстр відомостей про документи електронної бази даних системи обліку публічної інформації, звіти щодо надходження інформаційних запитів публікуються на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України.

 

Фондом опрацьовуються зміни до складу правління Пенсійного фонду України з урахуванням норм Закону України від 17 травня 2012 р. №4719-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповість із Законом України “Про соціальний діалог”, пропозицій, що надійшли від Федерації професійних спілок України та від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, а також кадрових змін, що відбулися в Пенсійному фонді України.

 

Реалізовуються  заходи щодо інформаційної кампанії стосовно поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

 

Висвітлення антикорупційних заходів, що вживаються органами Пенсійного фонду України з метою залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності, поширення знань про антикорупційне законодавство серед державних службовців та громадськості, підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що їх зумовлюють, здійснюється через центральні, місцеві та відомчі засоби масової інформації, мережу Інтернет, зокрема, журнал “Вісник Пенсійного фонду України”, газету “Пенсійний кур’єр”, офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України.

 

Дані про вжиті заходи на регіональному рівні відображаються в щомісячних звітах головних спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції органів Пенсійного фонду України. Аналіз наявних матеріалів свідчить, що протягом              2014 року регіональними та територіальними підрозділами Пенсійного фонду України з цієї тематики оприлюднено статей, роз’яснень, консультацій: на телебаченні та радіо –  443;  у друкованих виданнях – 405;  у мережі Інтернет – 1205.

 

Забезпечено оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів сім’ї за 2013 рік в порядку, визначеному законодавством.

 

Зворотній зв’язок із громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень здійснюється за  телефонами «гарячих» ліній центрального апарату та органів Фонду.

 

До Пенсійного фонду України у 2014 році письмові  запити  щодо  проведення  громадської експертизи діяльності Фонду  від інститутів громадянського суспільства не надходили.

 

Звіт  про виконання Заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації  у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні буде розглянуто на засіданні Громадської ради при Пенсійному фонді України після формування її нового складу. Повноваження  Громадської ради каденції 2013-2014 років припинено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 688 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.  № 996”.

 

 

background Layer 1