Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови правління ПФУ від 10.12.2014 року № 26-1 “Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

Звіт Пенсійного фонду України

про повторне відстеження результативності

постанови правління Пенсійного фонду України

від 10.12.2014 року № 26-1 “Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.12.2014 року          № 26-1 “Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України” (далі – Постанова).

  1. Виконавець заходів з відстеження

Пенсійний фонд України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб).

 

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено Пенсійним фондом України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” (далі – Закон № 1636), яким передбачено, що на території ВЕЗ “Крим” не справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, та на виконання Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” (далі – Закон № 1166), яким запроваджено сплату збору у розмірі 0,5 відсотка від сум операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та\або готівковій формі юридичними та фізичними особами. Зазначена норма Закону  № 1166 діяла до 01.01.2015.

Основною метою Постанови є забезпечення реалізації положень Закону    № 1636 та Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (у редакції Закону № 1166).

Прийняття Постанови викликане необхідністю здійснення обліку сум платежів та виставлення до відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які набули пільговий стаж на підприємствах місцезнаходженням яких є ВЕЗ “Крим”.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

лютий 2016 року

  1. Тип відстеження – повторне
  1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалося шляхом аналізу показників звітності щодо сплаченого збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та\або готівковій формі; аналізу платників, які ліквідуються або змінили місцезнаходження/місце проживання, у відповідності до положень Закону № 1636.

Cуми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платникам з місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі не виставляються до відшкодування, оскільки діючим законодавством передбачено, що на території ВЕЗ “Крим” не справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

У разі якщо попереднім місцезнаходженням або місцем проживання платника були Автономна Республіка Крим або місто Севастополь, орган Пенсійного фонду за новим місцезнаходженням або місцем проживання платника за архівними даними відображає суми боргу чи помилково (надміру) сплачені суми платежів у відкритих картках особових рахунків платника.

При повній ліквідації платника – юридичної особи або уразі смерті фізичної особи в обліку проводяться відповідні операції у картках особового рахунку платника, а саме по платниках, які мають заборгованість, на підставі відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи здійснюється списання сум заборгованості.

  1. 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Постановою нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до норм діючого законодавства.

Прийняття Постанови надало можливість реалізувати положення Закону № 1636 та Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (у редакції Закону № 1166).

За квітень – грудень 2014 року (у період дії розміру збору 0,5% з операцій купівлі іноземної валюти в безготівковій та\або готівковій формі) платниками збору сплачено – 6658,5  млн. грн.

Розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій підприємствам та організаціям, які мають місцезнаходження на території ВЕЗ Крим”, не надсилаються.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З прийняттям Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Запровадження сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та\або готівковій формі дало можливість отримати у 2014 році додаткові надходження до спеціального фонду Державного бюджету України.

На підставі результатів повторного відстеження результативності Постанови можна зробити висновок про досягнення визначених цілей шляхом впровадження цього нормативного акту.

 

 

В.о. Голови правління                                                                М. І. Шамбір

background Layer 1