Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 № 39-2

Звіт Пенсійного фонду України
про періодичне відстеження результативності постанови правління
Пенсійного фонду України від 26.12.2011 № 39-2
“Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку
в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 № 39-2 “Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 78/20391 (далі – Постанова).

  1. Виконавець заходів з відстеження

 Пенсійний фонд України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб).

  1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою:

реалізації норм Закону України від 19.05.2011 № 3384-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням”;

удосконалення існуючого порядку зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

забезпечення дієвого механізму взаємообміну документами (повідомленнями, інформацією) між державним реєстратором, органами Пенсійного фонду України та іншими фондами соціального страхування;

визначення чіткого порядку заповнення та надання платнику довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування та надання державному реєстраторові повідомлення про заперечення здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

У зв’язку з набранням чинності з 11.08.2013 року Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” (далі – Закон № 406), адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі ведення обліку страхувальників, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На виконання положень Закону № 406 станом на 01.10.2013 реєстр страхувальників від Пенсійного фонду України передано центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Водночас, Законом № 755 було передбачено, що при проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації органи Фонду надають довідку про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

Зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників страхових внесків фізичних осіб-підприємців здійснювалося на підставі даних, отриманих з Державної фіскальної служби України в порядку інформаційного обміну, щодо виключення їх з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та проведення ними остаточних розрахунків.

13 грудня  2015 року набрав чинності Закон України  від 26.11.2015 № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, яким зокрема з 1 січня 2016 року спрощено процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Обмін інформацією між Пенсійним фондом України та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно зі статтею 13 Закону № 755 здійснюватиметься в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з Пенсійним фондом України, у тому числі щодо відомостей про відсутність (наявність) заборгованості у платника перед Пенсійним фондом України.

У зв’язку з зазначеним Пенсійним фондом України опрацьовано проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, яким зокрема пропонується визнати Постанову такою, що втратила чинність. Зазначений проект погоджується із зацікавленими міністерствами та відомствами.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 Березень 2016 р.

  1. Тип відстеження.

 Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності Постанови здійснюється статистичним методом шляхом аналізу показників щодо суб’єктів господарювання, які знімаються з обліку в органах Пенсійного фонду України.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Постановою встановлено форми та порядок надання платнику довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування та надання державному реєстраторові повідомлення про заперечення здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Прийняття Постанови також забезпечило дієвий механізм взаємо-обміну документами між органами Пенсійного фонду України та державним реєстратором.

За довідками про відсутність заборгованості юридичні особи та фізичні особи – підприємці зверталися лише до органів Пенсійного фонду України.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття Постанови дозволило удосконалити існуючий порядок зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та механізм взаємообміну документами (повідомленнями, інформацією) між державним реєстратором та органами Пенсійного фонду України.

Голова правління                                                                        О. Б. Зарудний

background Layer 1