Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління

 Звіт Пенсійного фонду України
про періодичне відстеження результативності постанови правління
Пенсійного фонду України від 19.07.2012 № 12-1 “Про затвердження Порядку списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків”

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного фонду України від 19.07.2012 № 12-1 “Про затвердження Порядку списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків” зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.08.2012 за № 1340/21652 (далі – Постанова).

  1. Виконавець заходів з відстеження

 Пенсійний фонд України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб).

  1. Цілі прийняття акта

 Постанову розроблено Пенсійним фондом України на виконання Закону України “Про внесення зміни до розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України” (далі – Закон).

Постановою визначено механізм реалізації зазначеної норми Закону в частині списання сум штрафів і пені, платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум страхових внесків, та затверджено єдину форму договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків.

У зв’язку з тим, що відповідно до пункту 7-1 розділу VІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у грудні 2014 року закінчився термін дії договорів про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків згідно яких платникам, які виконали умови договору списані суми пені та штрафних санкцій, а з платниками, які не виконали умови договору розірвано такі договори, а також у зв’язку з передачею функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам доходів і зборів відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, Пенсійним фондом України опрацьовано проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 19 липня 2012 року № 12-1”.

 

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів щодо періодичного відстеження – вересень    2016 р.

  

  1. Тип відстеження. Періодичне відстеження.
  1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Відстеження результативності Постанови здійснювалося статистичним методом шляхом аналізу звітних даних підвідомчих органів Пенсійного фонду України.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Постановою встановлено чіткий механізм списання сум штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків, та затверджено єдину форму договору про розстрочення цих сум.

На виконання Закону укладено договорів про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків на загальну  суму – 115249,43 тис.грн. Платникам списано пеню і штрафні санкції на загальну суму – 142111,80 тис.грн.

  

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття постанови сприяло можливості страхувальникам розстрочити суми заборгованості зі сплати страхових внесків та списати штрафи та пеню, передбачені положеннями Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; покращенню розрахунків зі сплати поточних платежів з єдиного внеску та зменшенню заборгованості зі сплати страхових внесків, забезпеченню прав застрахованих осіб на пенсійне страхування.

Голова правління                                                                        О. Б. Зарудний

 

background Layer 1