Пропустити навігацію

Пенсії за особливі заслуги

Умови призначення

 

Громадянам України, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури й спорту тощо на підставі документів, які підтверджують особливі заслуги.

Порядок призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною, розміри, в яких призначаються такі пенсії, а також коло осіб, які мають право на їх призначення, визначено Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі — Закон).

 

Отже, такі пенсії встановлюються громадянам України:

1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями “За відвагу”, чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР”, особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР “народний”;

2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю “За відвагу” або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

3) видатним спортсменам – переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;

6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР “заслужений”, державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

7) депутатам – всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

8) матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

 

 

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права.

Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

Заява про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною та необхідні документи подаються особою до територіального управління  Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії.

 

До заяви про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги перед Україною додаються:

  • копії документів, що підтверджують такі заслуги;

для встановлення пенсії членам сім’ї померлої особи, яка мала особливі заслуги перед Україною

  • копії документів, що підтверджують такі заслуги;
  • свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
  • довідка загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів,навчаються за денною формою навчання (для призначення пенсії дитині, яка навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до досягнення нею 23-річного віку);
  • довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
  • документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
  • документи про стаж за періоди роботи до 01.01.2004, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, а також підтверджуючі документи про стаж за періоди роботи за кордоном, за період роботи до 01.01.1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
  • у разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи  начальницького або  рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи   начальницького  складу  податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту  інформації  України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої  служби України, надаються документи, які підтверджують факт загибелі  (смерті) при виконанні  службових  обов’язків  під  час  проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України  або  колишнього  Союзу  РСР, зазначеними у статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

 

РОЗМІР ВИПЛАТИ

 

 

Розмір пенсії за особливі заслуги встановлюють у відсотковому відношенні (від 20 до 40%) від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від заслуг особи.

Оскільки розмір пенсії за особливі заслуги залежить від розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, при кожному збільшенні такого прожиткового мінімуму проводиться перерахунок пенсії за особливі заслуги.

Конкретний розмір надбавки залежить від заслуг особи, що звернулася з приводу призначення пенсії, і встановлюється територіальним управління Пенсійного фонду України на підставі Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2017 № 2054, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 90/31542.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, яку отримує особа: пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років.

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, право на встановлення надбавки до пенсії мають непрацездатні члени сім’ї померлого, зазначені в статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Надбавка їм визначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 70%, двох і більше — 90% від надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

Непрацездатні члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації чи Державній кримінально-виконавчій службі внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого під час виконання цих обов’язків, і яких було посмертно нагороджено вищезазначеними державними нагородами України або СРСР, мають право на встановлення до пенсії надбавки на одного непрацездатного члена сім’ї — 70%, двох і більше — 90% розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Крім того, розмір пенсії за особливі заслуги може бути переглянуто в разі повторного нагородження особи після призначення такого виду пенсії або в разі виявлення нових даних про заслуги особи.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною виплачується протягом усього періоду, на який особі призначено пенсію відповідного виду.

 

background Layer 1