Пропустити навігацію

Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 23.11.2011 № 1210

Встановлює порядок обчислення заробітної плати в зоні відчудження; мінімальний розмір пенсії для учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, для дітей-інвалідів та для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його
утриманні; розмір мінімальної пенсійної виплати інвалідам – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, розмір додаткової пенсії за шкоду,
заподіяну здоров’ю, розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1210-2011-%D0%BF

background Layer 1