Пропустити навігацію

Про виконання Пенсійним фондом України Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік

На виконання Указу Президента України від 28.03.2018 № 89/2018 “Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії  Україна – НАТО на 2018 рік” Пенсійний фонд України публікує інформацію щодо виконання основних заходів у рамках Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік, затверджених зазначеним Указом.

 

Зокрема, в частині забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб органами Пенсійного фонду України забезпечується контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам.

 

Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей:

Пенсійний фонд України забезпечує соціальні гарантії для військовослужбовців, зокрема, які брали участь у бойових діях, право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, а також право на встановлення підвищення до пенсій згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

Щодо розвитку відносин з НАТО, зокрема в частині вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні та участі в міжнародних заходах  щодо підтримання миру і безпеки, Пенсійний фонд України в разі необхідності візьме участь в інформаційних заходах, семінарах, експертних та навчальних візитах, засіданнях робочих груп тощо. 

 

В частині дерегуляції та створення сприятливого бізнес-клімату, яка передбачає спрощення умов ведення господарської діяльності:

 

Відповідно до пункту 45 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 № 615-р (далі – План), Пенсійним фондом України були розроблені критерії,  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 528. В рамках перегляду критеріїв щодо їх відповідності чинному законодавству до зазначеної постанови за необхідності вносились зміни. Останні зміни внесено постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1103.

 

Також відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”  та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня  2018  № 342 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 464), якою запроваджено більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від впровадження господарської діяльності, Пенсійним фондом України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України”, який знаходиться на стадії погодження із заінтересованими органами після чого його буде направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

 

Також постановою правління Пенсійного фонду України від 04.02.2016 № 2-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України  22.02.2016 за  № 270/28400, затверджено уніфіковану форму акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. З метою приведення зазначеної постанови правління у відповідність до чинного законодавства до неї вносились відповідні зміни (остання внесена постановою правління Пенсійного фонду України від 23.10.2017 № 23-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.11.2017 за № 1392/31260).

 

Щодо уніфікації процедури сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку та повернення надміру сплачених сум збору під час повернення користувачам послуг не використаних ними сум авансу (передоплати), на виконання пункту 78 Плану, Пенсійним фондом України розроблено проект, в подальшому затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  14.02.2017 № 72 “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарської діяльності”.

 

п. 5.1. Заходів.

 

Пенсійний фонд України не залучений до проведення консультацій щодо актуалізації міжнародних договорів України з питань співробітництва з НАТО відповідно до своєї сфери відповідальності.

 

В частині запровадження автоматизованого обміну даними між електронними інформаційними ресурсами органів виконавчої влади (електронна взаємодія).

До реєстру застрахованих осіб в порядку міжвідомчого інформаційного обміну з Державною фіскальною службою завантажуються дані звітів щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску.

Запроваджено надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб органам праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Запроваджено обмін інформацією в електронній формі про осіб, що отримують/отримували виплати за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На сьогодні реєстр застрахованих осіб інтегровано з Єдиним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, інформаційними системами:

– Міністерства соціальної політики;

– Державної фіскальної служби;

– Державної служби зайнятості;

– Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

– Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

– Державної виконавчої служби;

– Державної прикордонної служби;

– Національного агентства з питань запобігання корупції.

Планом роботи Пенсійного фонду України на 2019 рік передбачено подальший розвиток інформаційної взаємодії з електронними ресурсами, зокрема органів виконавчої влади.

 

В частині удосконалення системи міжвідомчого електронного документообігу, продовжити її впровадження в центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Пенсійний фонд України підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

 

Щодо п.1.2.3.

Пенсійним фондом України не використовуються технології суб’єктів господарювання, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

 

Щодо п.1.2.1.3.

В частині сприяння розвитку системи підготовки фахівців для потреб сектору безпеки і оборони України та урядових комунікацій у сфері стратегічних комунікацій.

В межах своєї компетенції Пенсійний фонд України бере участь у освітніх програмах з підвищення професійних навичок працівників Фонду до повноважень яких належать питання захисту інформації. Відповідну угоду складено та підписано з Державним центром кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

Щодо п.4.4.

Пенсійний фонд України зацікавлений в участі, в межах його компетенції, реалізації Концепції підвищення можливостей України в сфері кібербезпеки у рамках реалізації другого етапу Трастового фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки та готовий до виконання відповідних завдань.

На сьогодні Пенсійним фондом забезпечуються заходи щодо розгортання відомчого Ситуаційного центру кіберзахисту, інші заходи з метою посилення кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України.

 

Окрім того, відповідно до вимог пункту 1.1.1.3 Річної національної програми під егідою Комісії України – НАТО на 2018 рік Пенсійним фондом України розроблено Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2018 рік, яку затверджено наказом Пенсійного фонду України від 27.04.2018 № 81, із змінами, затвердженими наказом Пенсійного фонду України від 04.06.2018 № 97, погоджено Національним агентством з питань запобігання корупції (протокол Національного агентства від 27.06.2018 № 31) відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Програмою передбачено заходи антикорупційного спрямування, процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

 

В рамках реалізації передбачених Національною програмою заходів щодо формування системи запобігання корупції в публічному секторі та удосконалення механізму державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), та осіб, які розкривають інформацію про загрозу або шкоду суспільним інтересам,  в Пенсійному фонді забезпечується:

 – контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;

– участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;

– інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;

– сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

– взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

Органами Пенсійного фонду України на постійній основі вживаються заходи щодо:

– виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

– організації та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;

– проведення перевірок факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в Пенсійному фонді України громадської ради), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Нацагентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;

– запобігання порушенням встановлених законодавством обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

Вживаються інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

 

З метою вдосконалення відомчих механізмів запобігання корупції Наказами Пенсійного фонду України від 30 березня 2018 року № 68 та від 02 квітня 2018 року № 72 визначено організаційні засади та порядок взаємодії між структурними підрозділами Пенсійного фонду України щодо:

– проведення перевірки факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

– проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (далі – спеціальна перевірка);

– організації роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб, які містять інформацію про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” посадовими і службовими особами органів Пенсійного фонду України.

 

Аналогічні накази видано в територіальних органах Пенсійного фонду України.

 

З метою контролю за дотриманням втмог антикорупційного законодавства запроваджено моніторниг стану організації проведення спеціальних перевірок  (наказ Пенсійного фонду України від 30.03.2018 №71) та моніторинг результатів перевірок факту подання суб’єктами декларування декларацій (наказ Пеенсійного фонду України від 02.07.2018 №113). 

 

 

background Layer 1