Пропустити навігацію

Порядок проведення експерименту щодо створення агентських пунктів обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

___________ № ________

 

 

 

 

Порядок

проведення експерименту щодо створення агентських пунктів обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

     1. Цей Порядок розроблено з метою організації проведення у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та м. Києві експерименту щодо створення агентських пунктів обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі – експеримент).

       Участь у проведенні експерименту беруть юридичні особи, які виявили бажання та спроможні надавати послуги, зазначені у пункті 2 цього Порядку, а також органи Пенсійного фонду України, які здійснюють діяльність у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

       2. Під час експерименту здійснюється апробація процедур обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, надання їм доступу до інформації та таких послуг:

 • надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду України, режим роботи, порядок прийому та обслуговування осіб в органах Пенсійного фонду України);
 • здійснення попереднього запису на прийом до керівництва територіального управління Пенсійного фонду України або керівників його структурних підрозділів;
 • надання консультацій, роз’яснень щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 • прийом замовлень на видачу повідомлень, довідок, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення, у тому числі для надання їх компетентним установам інших держав, сплати обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 • видача виготовлених документів;
 • надання допомоги щодо заповнення анкети на виготовлення пенсійного посвідчення та здійснення її прийому;
 • надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання, передбачених Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
  25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (із змінами);
 • прийом документів для проведення попереднього розгляду з метою визначення права особи для призначення пенсії, її перерахунку;
 • прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій, у тому числі набутих на території іншої держави;
 • прийом заяв та документів щодо переведення виплати пенсії за новим місцем проживання/перебування, виплати пенсії за довіреністю, зміни способу виплати пенсії, поновлення виплати пенсії, перерахунку призначених пенсій, встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, виплати недоотриманої пенсії;
 • забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України, надання допомоги в користуванні ними, у тому числі для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису, – замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

        3. Відбір осіб для створення агентських пунктів обслуговування громадян здійснюється комісіями, утвореними головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, зазначених у пункті 1 цього Порядку, у складі не менше п’яти осіб.

       Головою Комісії за посадою є начальник відповідного головного управління Пенсійного фонду України. До складу комісії, крім працівників головного управління Пенсійного фонду України, можуть включатись за їх згодою працівники органів державної влади, органів соціального захисту населення, представники громадських організацій ветеранів та пенсіонерів.

       4. Особи, які виявили бажання брати участь в експерименті (далі – претендент), подають на розгляд комісії заяву (додаток 1 до цього Порядку) та документи, що свідчать про спроможність претендента надавати послуги, зазначені у пункті 2 цього Порядку, та забезпечити захист персональних даних про осіб, які звертаються за наданням послуги:

 • зобов’язання щодо переліку та порядку надання послуг, обмежень щодо обробки інформації, яких особа зобов’язується дотримуватися у разі утворення агентського пункту обслуговування громадян у претендента (набуття статусу агента);
 • інформацію про наявність умов для обслуговування громадян, у тому числі щодо безперешкодного доступу до місць обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

       5. Комісія розглядає заяву протягом 5 робочих днів з дня її отримання та приймає рішення про утворення агентського пункту обслуговування громадян у претендента, якщо він відповідає вимогам пунктів 2, 7, 8 цього Порядку.

    Комісія має право звертатися до претендентів за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації стосовно зобов’язань та умов, зазначених у цьому пункті. При цьому строк подання додаткової інформації не може перевищувати трьох робочих днів з дати такого звернення.

      Комісія відхиляє пропозицію претендента, якщо вона не відповідає вимогам, установленим у пункті 4, або якщо під час її розгляду було виявлено недостовірні дані.

        Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом.

      6. Рішення комісії є підставою для укладання договору про створення агентського пункту обслуговування громадян та надання ним послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (додаток 2 до цього Порядку).

     7. Організація агентських пунктів обслуговування громадян здійснюється відповідно до принципів здійснення прийому та обслуговування осіб органами Пенсійного фонду України, вимог до приміщень, зовнішнього вигляду та поведінки спеціалістів, які здійснюють прийом та обслуговування громадян, передбачених Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 за № 991/27436 (із змінами).

     8. Працівники, які здійснюють обслуговування в агентських пунктах, зобов’язані додержуватись недоторканості приватного життя осіб, які звертаються за одержанням послуг. Відомості про національність, освіту, сімейний стан, стан здоров’я, матеріальний стан, адресу, дату і місце народження, місце проживання та перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер документа, що посвідчує особу, які стали відомі працівнику у зв’язку з виконанням його функціональних повноважень, є конфіденційними і розголошенню не підлягають.

        Працівники, які здійснюють обслуговування, письмово попереджаються про відповідальність за порушення вимог законодавства про захист персональних даних.

         9. Інформація про дні та години надання послуг, місце розташування та графіки роботи агентських пунктів обслуговування громадян розміщується в адміністративних приміщеннях агентів, органів Пенсійного фонду України, а також на їх веб-сайтах.

        Інформаційний обмін в електронній формі між органами Пенсійного фонду України та агентами здійснюється з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам до форматів криптографічних повідомлень, форматів структури, протоколів, алгоритмів та інтерфейсів, встановлених законодавством та Вимогами до алгоритмів формування ключів шифрування ключів та захисту особистих ключів електронного цифрового підпису та особистих ключів шифрування, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України  від 27 грудня 2013 року  № 2782/5/689, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 року за
№ 2227/24759.

         10. Облік прийнятих заяв та документів, видача виготовлених документів здійснюється під підпис у журналі обліку прийому та видачі відповідних документів.

        Журнали обліку та видачі включаються у номенклатуру справ відповідної юридичної особи, їх аркуші нумеруються, прошиваються і скріплюються печаткою.

         Прийняті заяви, документи (їх копії) та виготовлені документи зберігаються у окремому сейфі або металевій шафі, що надійно замикається.

    Передача заяв та документів органам Пенсійного фонду України, а також виготовлених органами Пенсійного фонду довідок, виписок або інших документів до агентських пунктів здійснюється не рідше ніж раз на тиждень поштою (кур’єром) або передаються з дотриманням вимог пункту 9 цього Порядку.

         11. Головні управління Пенсійного фонду України в областях, зазначених в пункті 1 цього Порядку, здійснюють моніторинг та оцінку якості надання послуг в агентських пунктах, вживають заходів щодо виявлення проблемних аспектів обслуговування осіб агентами, визначення необхідності корекційних дій.

 

 

Директор департаменту

пенсійного забезпечення                                                                                         О. В. Охріменко

background Layer 1