Пропустити навігацію

Додаток 1 до Порядку проведення експерименту щодо створення агентських пунктів обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Додаток 1

до Порядку проведення

експерименту щодо створення

агентських пунктів

обслуговування громадян у сфері

загальнообов’язкового

державного пенсійного

страхування
(пункт 4)

 

_____________________________________

   (найменування головного управління

_____________________________________

Пенсійного фонду України)

 

Заява

про участь у відборі для створення агентських пунктів  обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
__________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи,

________________________________________________________________________

дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, код за ЄДРПОУ)

 

         Для здійснення повноважень представляти інтереси юридичної особи від її імені уповноваженою особою є ________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи,

________________________________________________________________________.

відомості про уповноважену особу (дата народження, серія та № паспорта, ким та коли виданий)

 

     Від імені  юридичної особи повідомляю про бажання брати участь у відборі для створення агентського(их) пункту(ів) обслуговування громадян у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на території ________________________________________________ та надання у ньому(их)

         зазначається місце розташування агентського пункту

таких послуг: ______________________________________.

    Документи, що свідчать про спроможність надавати послуги та забезпечити захист персональних даних про осіб, які звертаються за їх наданням, додаються.

 

“___” ____________ 20___ року                                                                                    _____________

                                                                                                        (підпис заявника)

background Layer 1