Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Деякі питання функціонування органів

Пенсійного фонду України”

 

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено у зв’язку із необхідністю подальшого удосконалення діяльності системи органів Пенсійного фонду України. Зокрема зміни у системі органів Пенсійним фондом України відбувались відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 грудня          2016 року № 988 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України», від 08 листопада 2017 року № 821 «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України» в частині реорганізації шляхом приєднання територіальних управлінь Фонду до рівня головних управлінь в семи областях України та постанови  Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 203 «Про утворення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві» шляхом злиття органів Фонду в м. Києві. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є подальше упорядкування системи територіальних органів Пенсійного фонду України, оптимізації їх структури та централізації функціональних процесів на рівні головних управлінь Фонду.

У зв’язку з цим пропонується реорганізувати територіальні органи Пенсійного фонду України в сімнадцяти областях шляхом приєднання управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях. Разом з цим, передбачається подальше скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів Фонду на 2114 одиниць, в тому числі державних службовців на 2035 одиниць.

 

 3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VІ “Про центральні органи виконавчої влади”;постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 “Про затвердження Положення про Пенсійний  фонд України”.

 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством соціальної політики України, потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру.

 

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, що можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Пенсійного фонду України та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження із СПО сторони роботодавців на національному рівні, СПО  репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України. 

Проект акта не потребує погодження всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми спілками відповідно до статутної діяльності, оскільки не стосується прав осіб з інвалідністю.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття акта не впливає на ринок праці. 

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить удосконалити організаційні умови роботи органів Пенсійного фонду України та упорядкувати їх структуру.

 

В. о. Голови правління     

Пенсійного фонду України                                                                                               В. Г. Машкін

 

“ 02 ”  травня 2018 р.

 

background Layer 1