Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови правління Пенсійного фонду України
“Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” було змінено низку норм щодо функціонування системи пенсійного забезпечення.
Серед іншого, це стосується порядку обчислення страхового стажу для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) та поліцейських, визначення періодів зарахування страхового стажу при перебуванні у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, порядку призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною.
У зв’язку з цим потребує приведення у відповідність до зазначених змін у законодавстві Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Порядок), затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року, зареєстрований в Мін’юсті 27 грудня 2005 року за № 1566/11846.
Також, Порядок та деякі акти Пенсійного фонду потребують приведення у відповідність до Законів України від 13 квітня 2017 року № 2015-VIII “Про внесення зміни до статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 07 вересня 2016 року № 1490-VІІІ “Про внесення зміни до Закону України “Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї”.

2. Мета і шляхи її досягнення
Відповідно до пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), видання нормативно-правових актів Пенсійного фонду належить до компетенції правління Фонду.
З метою приведення відомчих нормативних актів у відповідність до чинного законодавства, Пенсійним фондом розроблено відповідний проект постанови правління Фонду, згідно з яким вносяться зміни до таких постанов правління Пенсійного фонду:
від 25.11.2005 № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1) “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрованої в Мін’юсті 27 грудня 2005 року за № 1566/11846;
від 17.06.2011 № 17-1 “Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в Мін’юсті 05 липня 2011 року за № 810/19548;
від 17.01.2017 № 1-3 “Про форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям”, зареєстрованої в Мін’юсті 08 лютого 2017 року за № 180/30048.

3. Правові аспекти
Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:
Конвенція про права інвалідів і Факультативний протокол до неї, Закони України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, від 07 вересня 2016 року № 1490-VІІІ “Про внесення зміни до Закону України “Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Урядовим уповноваженим з прав інвалідів.

6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації
Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру.

7. Запобігання корупції
Проект постанови не містить правил і процедур, що можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект постанови буде розміщено в мережі Інтернет на web-сторінці: www.pfu.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта потребує погодження із сторонами соціального діалогу та громадськими організаціями інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Прийняття акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта дозволить привести нормативно-правові акти Пенсійного фонду у відповідність до норм чинного законодавства.

 

 

Голова правління 
Пенсійного фонду України                                                                                           О. Зарудний

“____” __________ 2017 р.

background Layer 1