Пропустити навігацію

Зміни до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

___________ № ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни

до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України

 

 1. У пункті 2 розділу І виключити слова та цифри “, вул. Пушкінська, 25,”.

 

 1. У розділі ІІІ:

 

 • у пункті 1 абзац четвертий виключити;

 

 • пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Пропуск осіб до громадської приймальні Фонду, що розташована в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, здійснюється безперешкодно згідно з графіком прийому громадян.”;

 

 • абзац шостий пункту 12 викласти у такій редакції:

“з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 см), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівника самостійного структурного підрозділу Фонду відповідно до розділу IV цих Правил;”.

 

 1. Розділ IV Правил викласти у такій редакції:

IV. Порядок внесення (ввезення), винесення (вивезення)

матеріальних цінностей (майна)

 1. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей та іншого майна (далі – майно) до/з адміністративних будівель Фонду здійснюється з дозволу керівника самостійного структурного підрозділу Фонду за матеріальною перепусткою на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України (додаток 3) (далі – матеріальна перепустка), складеною в двох оригінальних примірниках.
 2. Працівником охорони під час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду звіряються заводські або реєстраційні (інвентарні) номери, зазначені в матеріальній перепустці, з номерами, зазначеними на майні, та його кількість. Після цього працівник охорони робить відмітку в матеріальній перепустці “Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено)” шляхом підкреслення потрібного, проставляє підпис, а також дату і час внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна.

Після внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна один оригінальний примірник матеріальної перепустки залишається у працівника охорони, інший – у структурному підрозділі Фонду, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

 1. Внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна до/з адміністративних будівель Фонду, яке належить іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюється за матеріальними перепустками, оформленими відповідно до вимог цього розділу.
 2. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Фонду здійснюється під наглядом працівника охорони.”.
 3. Доповнити Правила новим додатком 3 такого змісту:

“Додаток 3

до Правил з організації пропускного

режиму до адміністративних будівель

Пенсійного фонду України

(пункт 1 розділу IV)

 

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА

на внесення (ввезення), винесення (вивезення) майна

до/з адміністративної будівлі Пенсійного фонду України

 

за адресою: _______________________________

 

___ __________20__ року 

 

з/п

Найменування майна

Кількість та найменування одиниць

Заводський або реєстраційний (інвентарний) номер

 

Внесення (ввезення) або винесення (вивезення) дозволяю (потрібне підкреслити)

 

Керівник структурного підрозділу

____________________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

 

Майно перевірено і внесено (ввезено), винесено (вивезено) (потрібне підкреслити)

о ___ год. ___хв.    ___________________ 20___ року.

 

Працівник охорони

_____ _______________

(підпис)

____________________ ”

(ініціали, прізвище)

 

 

В. о. директора департаменту

персоналу та адміністративного

забезпечення                                                                                                                                      С. А. Бунятян

background Layer 1