Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту до проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту до проекту постанови правління Пенсійного фонду України
“Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблено Пенсійним фондом України у зв’язку із необхідністю удосконалення та осучаснення норм Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 14 квітня 2016 року № 8-1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2016 року за № 712/28842.

2. Мета і шляхи її досягнення
Основною метою прийняття проекту акта є удосконалення організації доступу осіб до громадської приймальні та внесення (ввезення), винесення (вивезення) матеріальних цінностей (майна) до/з адміністративних будівель Пенсійного фонду України.
Проект акта розроблено за результатами перегляду нормативно-правових актів Фонду, який постійно проводиться Пенсійним фондом на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.
Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280, правління Пенсійного фонду приймає у межах повноважень, передбачених законом, постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду.

3. Правові аспекти
Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:
Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами);
постанова правління Пенсійного фонду України від 14 квітня 2016 року № 8-1 “Про затвердження Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 травня 2016 року за № 712/28842.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України.

6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
6¹. Запобігання дискримінації
Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру.
7. Запобігання корупції
Проект постанови не містить правил і процедур, що можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на web-сторінці: www.pfu.gov.ua.

8¹. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Проект нормативно-правового акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не потребує погодження з соціальними партнерами.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Прийняття акта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Основним очікуваним результатом прийняття акта є удосконалення Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 14 квітня 2016 року № 8-1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2016 року за № 712/28842.

 

Голова правління                                                                                                   О. Зарудний

“____” ___________ 2018 року

background Layer 1