Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2008 рік

 

        Затверджено
        постановою правління
        Пенсійного фонду України
        від 25 березня 2009 року № 11-1
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за  2008 рік

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Виконання
 +;- %
Залишок коштів на початок року 4 330 844,8 4 334 202,0 3 357,2 100,1
Д О Х О Д И :        
Власні надходження, всього  101 836 147,8 101 950 568,7 1 146 302,2 100,1
у тому числі:        
обов’язкові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 99 372 516,6 98 888 585,4 -483 931,2 99,5
обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування 769 854,8 1 067 980,8 298 126,0 138,7
інші надходження  1 693 776,4 1 994 002,5 300 226,1 117,7
Усього власних доходів з урахуванням залишку 106 166 992,6 106 284 770,7 1 149 659,4 100,1
Кошти Державного бюджету України, всього 41 423 744,6 41 423 744,6 0,0 100,0
у тому числі:        
дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами      40 256 618,5      40 256 618,5 0,0 100,0
на компенсацію втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування  1 167 126,1 1 167 126,1 0,0 100,0
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття           75 586,5      10 992,0 -64 594,5 14,5
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань           95 115,3      102 838,5 7 723,2 108,1
Позичка з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасово касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій, всього   6 031 435,0    
у тому числі:        
підлягає списанню відповідно до статті 81 Закону України  “Про Державний бюджет України на 2009 рік”   4 692 400,0    
погашено в І кварталі 2009 року   1 339 035,0    
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 147 761 439,0 153 853 780,8 6 092 341,7 104,1
           
В И Д А Т К И:        
Видатки за рахунок власних надходжень, всього 108 384 271,4 117 128 204,7 8 743 933,3 108,1
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 101 907 458,3 110 032 145,1 8 124 686,8 108,0
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”       1 772 566,0      2 474 273,0 701 707,0 139,6
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ            78 557,7      32 482,5 -46 075,2 41,3
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни”          186 408,3      159 642,0 -26 766,3 85,6
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів            21 747,9      31 501,5 9 753,6 144,8
розрахунково-касове обслуговування та на оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги            92 522,7      87 211,5 -5 311,2 94,3
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення       1 765 571,3      1 755 089,5 -10 481,8 99,4
виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень              5 340,0      4 465,4 -874,6 83,6
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій            31 577,7      30 605,0 -972,7 96,9
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України            59 031,4      57 479,1 -1 552,3 97,4
на створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування            50 000,0      49 820,0 -180,0 99,6
погашення позички, наданої для забезпечення своєчасної виплати пенсій у січні 2008 року 2 413 490,1 2 413 490,1 0,0 100,0
Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України        
  на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами      34 006 465,8      32 957 762,7 -1 048 703,1 96,9
Видатки за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 75 586,5 13 698,1 -61 888,4 18,1
Видатки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 95 115,3 249 452,8 154 337,5 262,3
У С Ь О Г О    В И Д А Т К І В 142 561 439,0 150 349 118,3 7 787 679,3 105,5
  Залишок коштів на проведення авансового фінансування виплати пенсій січня 2009 року 5 200 000,0 3 504 662,5 -1 695 337,6 67,4
Р А З О М 147 761 439,0 153 853 780,8 7 787 679,3 105,5
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
background Layer 1