Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2009 рік

 

        Затверджено
        постановою правління
        Пенсійного фонду України
        від 30 березня 2010 року № 6-2
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за  2009 рік

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Виконання
 +;- %
Залишок коштів на початок року 3 506 200,0 3 504 662,5 -1 537,5 100,0
Д О Х О Д И : 161 352 892,5 148 415 651,6 -12 937 240,9 92,0
Власні надходження, всього  111 407 137,5 99 821 152,9 -11 585 984,6 89,6
у тому числі:        
обов’язкові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 104 592 204,2 95 575 961,0 -9 016 243,2 91,4
обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування 3 933 295,4 1 435 951,3 -2 497 344,1 36,5
інші надходження  2 881 637,9 2 809 240,6 -72 397,3 97,5
усього власних доходів з урахуванням залишку  114 913 337,5 103 325 815,4 -11 587 522,1 89,9
кошти Державного бюджету України, всього  49 592 832,8 48 539 023,7 -1 053 809,1 97,9
  у тому числі:        
дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 31 120 751,1 30 145 219,3 -975 531,8 96,9
  з них:        
   – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякими категоріями осіб 1 748 467,7 1 748 467,7 0,0 100,0
кошти на компенсацію втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування  626 223,5 626 223,5 0,0 100,0
кошти на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей 4 075 818,5 3 997 541,2 -78 277,3 98,1
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій  13 770 039,7 13 770 039,7 0,0 100,0
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 30 708,4 6 702,9 -24 005,5 21,8
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 322 213,8 48 772,1 -273 441,7 15,1
У С Ь О Г О  Д О Х О Д І В з урахуванням залишку 164 859 092,5 151 920 314,1 -12 938 778,4 92,2
Позичка на покриття касових розривів 0,0 17 374 689,5 17 374 689,5  
РАЗОМ доходів з урахуванням позички 164 859 092,5 169 295 003,6 4 435 911,1 102,7
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, всього 129 719 068,4 132 068 735,7 2 349 667,3 101,8
  у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 122 542 665,8 124 776 430,5 2 233 764,7 101,8
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 2 776 191,7 2 927 602,5 151 410,8 105,5
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ 27 458,2 38 540,4 11 082,2 140,4
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасника бойових дій та інвалідів війни” 158 996,2 149 856,4 -9 139,8 94,3
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії 2 136 633,8 2 110 983,3 -25 650,5 98,8
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 37 129,1 45 634,1 8 505,0 122,9
розрахунково-касове обслуговування та оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 96 620,0 93 344,3 -3 275,7 96,6
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 1 827 687,7 1 812 996,2 -14 691,5 99,2
виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень 5 940,0 5 519,5 -420,5 92,9
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 36 110,9 36 034,8 -76,1 99,8
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 57 355,0 55 513,7 -1 841,3 96,8
створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 16 280,0 16 280,0 0,0 100,0
за рахунок коштів Державного бюджету України, всього 33 448 101,9 33 345 628,0 -102 473,9 99,7
  у тому числі на:        
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 29 372 283,4 29 347 369,5 -24 913,9 99,9
пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземнх роботах, та членів їх сімей 4 075 818,5 3 998 258,5 -77 560,0 98,1
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 30 708,4 7 098,7 -23 609,7 23,1
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 322 213,8 307 887,4 -14 326,4 95,6
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 163 520 092,5 165 729 349,8 2 209 257,3 101,4
Повернення позички 1 339 000,0 1 339 000,0 0,0 100,0
РАЗОМ видатків з урахуванням позички 164 859 092,5 167 068 349,8 2 209 257,3 101,3
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) 0,0 2 226 653,8 2 226 653,8  
background Layer 1