Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2010 рік

        Затверджено
        постановою правління
        Пенсійного фонду України
        від 6 квітня 2011 року № 10-1
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за  2010 рік

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Виконання
 +;- %
Залишок коштів на початок року 2 228 200,0 2 226 653,6 -1 546,4 99,9
Д О Х О Д И :        
власні надходження, усього  124 815 012,3 119 342 737,6 -5 472 274,7 95,6
у тому числі:        
обов’язкові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 118 831 780,0 113 689 953,4 -5 141 826,6 95,7
обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування 2 685 979,3 2 184 858,9 -501 120,4 81,3
інші надходження  3 297 253,0 3 467 925,3 170 672,3 105,2
усього власних надходжень з урахуванням залишку  127 043 212,3 121 569 391,2 -5 473 821,1 95,7
кошти Державного бюджету України, всього  64 770 853,0 64 086 500,1 -684 352,9 98,9
  у тому числі:        
дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 33 808 914,3 33 124 561,4 -684 352,9 98,0
  з них:        
   – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб 3 158 880,1 3 158 880,1 0,0 100,0
кошти на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей 4 366 234,9 4 366 234,9 0,0 100,0
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій  26 595 703,8 26 595 703,8 0,0 100,0
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 46 320,0 24 405,6 -21 914,4 52,7
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 421 645,0 111 571,2 -310 073,8 26,5
У С Ь О Г О  Д О Х О Д І В з урахуванням залишку 192 282 030,3 185 791 868,1 -6 490 162,2 96,6
Позичка на покриття касових розривів   7 880 546,3 7 880 546,3  
РАЗОМ доходів з урахуванням позички 192 282 030,3 193 672 414,4 1 390 384,1 100,7
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, усього 156 797 796,2 154 754 863,7 -2 042 932,5 98,7
  у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 146 988 928,5 144 859 532,0 -2 129 396,5 98,6
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 3 116 558,2 3 378 150,0 261 591,8 108,4
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ 47 274,4 48 296,4 1 022,0 102,2
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 138 981,9 139 940,2 958,3 100,7
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії 4 307 315,4 4 168 058,5 -139 256,9 96,8
розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 98 450,0 110 199,5 11 749,5 111,9
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 1 965 049,9 1 943 799,6 -21 250,3 98,9
виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень 5 213,0 2 369,9 -2 843,1 45,5
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 28 944,1 28 888,9 -55,2 99,8
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 50 480,6 49 750,7 -729,9 98,6
створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 10 287,4 6 590,0 -3 697,4 64,1
здiйснення заходiв, пов’язаних iз забезпеченням адресної доставки сiм’ям, у складi яких є пенсiонери, повiдомлень про спрощений порядок надання житлових субсидiй 40 312,8 19 288,0 -21 024,8 47,8
за рахунок коштів Державного бюджету України, всього 35 016 269,1 36 296 118,2 1 279 849,1 103,7
  у тому числі на:        
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 30 650 034,2 31 748 887,1 1 098 852,9 103,6
пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей 4 366 234,9 4 547 231,1 180 996,2 104,1
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 46 320,0 25 256,7 -21 063,3 54,5
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 421 645,0 396 494,6 -25 150,4 94,0
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 192 282 030,3 191 472 733,2 -809 297,1 99,6
Залишок коштів на кінець року (авансове фінансування виплати пенсій січня 2011 року) 0,0 2 199 681,2 2 199 681,2  
background Layer 1