Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2011 рік

 

        Затверджено
        постановою правління
        Пенсійного фонду України
        від 13 березня 2012 року №5-1
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за  2011 рік

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Виконання
 +;- %
Залишок коштів на початок року 2 199 681,2 2 199 681,2 0,0 100,0
Д О Х О Д И : 209 036 018,8 197 553 591,5 -11 482 427,3 94,5
власні надходження, всього  150 214 324,8 139 055 613,3 -11 158 711,5 92,6
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподiлена на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування 143 565 267,4 135 565 293,6 -7 999 973,8 94,4
  iншi надходження 2 219 944,6 1 340 413,6 -879 531,0 60,4
  кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України 25 150,0 32 614,8 7 464,8 129,7
  кошти на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi наукових працiвникiв, що вiдшкодовується за рахунок небюджетних пiдприємств та установ 27 453,2 32 079,1 4 625,9 116,9
  кошти пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй працiвникам, зайнятим на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком № 1 4 339 286,9 2 045 650,2 -2 293 636,7 47,1
  кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України 37 222,7 39 562,0 2 339,3 106,3
Усього власних надходжень з урахуванням залишку  152 414 006,0 141 255 294,5 -11 158 711,5 92,7
кошти Державного бюджету України, усього  58 317 154,3 58 317 154,3 0,0 100,0
  у тому числі:        
  дотацiя на виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 40 562 100,5 40 562 100,5 0,0 100,0
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій  17 755 053,8 17 755 053,8 0,0 100,0
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 62 252,7 90 636,4 28 383,7 145,6
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 442 287,0 90 187,5 -352 099,5 20,4
У С Ь О Г О  Д О Х О Д І В з урахуванням залишку 211 235 700,0 199 753 272,7 -11 482 427,3 94,6
Позичка на покриття касових розривів   12 355 924,4 12 355 924,4  
РАЗОМ доходів з урахуванням позички 211 235 700,0 212 109 197,1 873 497,1 100,4
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, всього 172 483 400,5 163 801 927,0 -8 681 473,5 95,0
  у тому числі на:        
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 161 358 370,5 156 767 045,4 -4 591 325,1 97,2
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 3 684 481,8 3 884 261,1 199 779,3 105,4
  виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ 53 955,6 59 427,6 5 472,0 110,1
  виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 141 138,4 130 155,7 -10 982,7 92,2
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії 4 852 140,0 650 961,3 -4 201 178,7 13,4
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 64 934,9 58 779,7 -6 155,2 90,5
  розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 119 972,3 87 718,1 -32 254,2 73,1
  керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 079 628,0 2 064 372,9 -15 255,1 99,3
  виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень 13 250,0 10 448,6 -2 801,4 78,9
  виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 29 520,0 29 419,5 -100,5 99,7
  створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 76 285,0 56 577,1 -19 707,9 74,2
  створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 9 724,0 2 760,0 -6 964,0 28,4
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 36 048 059,8 46 400 204,0 10 352 144,2 128,7
  у тому числі на:        
  виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 36 048 059,8 46 400 204,0 10 352 144,2 128,7
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 62 252,7 92 861,7 30 609,0 149,2
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 442 287,0 419 403,5 -22 883,5 94,8
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 209 036 000,0 210 714 396,2 1 678 396,2 100,8
Залишок коштiв на кiнець року 2 199 700,0 1 394 800,9 -804 899,1 63,4
background Layer 1