Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2012 рік

 

        Затверджено
        постановою правління
        Пенсійного фонду України
        від 14 березня 2013 року №4-1
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за  2012 рік

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Виконання
 +;- %
Залишок коштів на початок року 2 199 700,0 1 394 800,9 -804 899,1 63,4
Д О Х О Д И : 228 763 743,6 222 631 753,7 -6 131 989,9 97,3
власні надходження, всього  163 634 914,2 157 980 382,4 -5 654 531,8 96,5
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподiлена на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування 159 118 596,7 153 977 987,3 -5 140 609,4 96,8
  iншi надходження 1 229 060,9 1 441 866,9 212 806,0 117,3
  кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України 35 000,0 30 059,7 -4 940,3 85,9
  кошти на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi наукових працiвникiв, що вiдшкодовується за рахунок небюджетних пiдприємств та установ 30 688,0 42 427,7 11 739,7 138,3
  кошти пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй працiвникам, зайнятим на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком № 1 3 180 815,7 2 450 022,2 -730 793,5 77,0
  кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України 40 752,9 38 018,6 -2 734,3 93,3
Усього власних надходжень з урахуванням залишку  165 834 614,2 159 375 183,3 -6 459 430,9 96,1
кошти Державного бюджету України, усього  64 494 147,0 64 494 147,0 0,0 100,0
  у тому числі:        
  дотацiя на виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 49 170 216,7 49 170 216,7 0,0 100,0
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій  15 323 930,3 15 323 930,3 0,0 100,0
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 154 842,9 79 713,2 -75 129,7 51,5
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 479 839,5 77 511,2 -402 328,3 16,2
У С Ь О Г О  Д О Х О Д І В з урахуванням залишку 230 963 443,6 224 026 554,7 -6 936 888,9 97,0
Позичка на покриття касових розривів   11 885 061,9 11 885 061,9  
РАЗОМ доходів з урахуванням позички 230 963 443,6 235 911 616,6 4 948 173,0 102,1
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, всього 184 350 393,2 191 427 000,7 7 076 607,5 103,8
  у тому числі на:        
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 171 659 611,0 179 770 942,5 8 111 331,5 104,7
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 3 880 283,0 4 502 810,4 622 527,4 116,0
  виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ 60 313,3 81 120,1 20 806,8 134,5
  виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 139 251,1 119 812,3 -19 438,8 86,0
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії 6 054 751,2 4 430 638,2 -1 624 113,0 73,2
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 66 328,7 61 842,3 -4 486,4 93,2
  розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 110 500,0 90 240,4 -20 259,6 81,7
  керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 250 800,5 2 243 426,3 -7 374,2 99,7
  виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень 3 908,0 3 560,3 -347,7 91,1
  виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 31 852,1 31 825,1 -27,0 99,9
  створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 90 800,0 90 782,8 -17,2 100,0
  створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 1 994,3 0,0 -1 994,3 0,0
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 43 778 668,0 41 743 798,0 -2 034 870,0 95,4
  у тому числі на:        
  виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 43 778 668,0 41 743 798,0 -2 034 870,0 95,4
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 154 842,9 77 979,9 -76 863,0 50,4
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 479 839,5 447 126,6 -32 712,9 93,2
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 228 763 743,6 233 695 905,2 4 932 161,6 102,2
Залишок коштiв на кiнець року 2 199 700,0 2 215 711,4 16 011,4 100,7

 

background Layer 1