Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2013 рік

 

        Затверджено
        постанова правління
        Пенсійного фонду України
        13 березня 2014 року №5-2
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за 2013 рік

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Відхилення
 +,- %
Залишок коштів на початок року 2 199 700,0 2 215 711,4 16 011,4 100,7%
Д О Х О Д И :   250 228 397,5    
власні надходження, всього   168 622 699,4 166 863 918,9 -1 758 780,5 99,0%
у тому числі:        
сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 164 284 753,8 162 560 999,4 -1 723 754,4 99,0%
інші надходження 1 438 648,1 1 569 206,1 130 558,0 109,1%
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України 31 374,6 30 782,0 -592,6 98,1%
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ 53 260,6 45 663,4 -7 597,2 85,7%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 2 774 429,4 2 618 464,8 -155 964,6 94,4%
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 40 232,9 38 803,2 -1 429,7 96,4%
усього власних доходів з урахуванням залишку 170 822 399,4 169 079 630,3 -1 742 769,1 99,0%
кошти Державного бюджету України, всього 83 233 566,0 83 233 566,0 0,0 100,0%
у тому числі:        
дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 61 469 768,3 61 469 768,3 0,0 100,0%
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України, у т.ч. покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням боргових зобов’язань 21 763 797,7 21 763 797,7 0,0 100,0%
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 83 347,6 55 422,7 -27 924,9 66,5%
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 109 569,6 75 489,9 -34 079,7 68,9%
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В    з урахуванням залишку 254 248 882,6 252 444 108,9 -1 804 773,7 99,3%
  надана позика 0,0 310 908,0 310 908,0  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В з урахуванням позики 254 248 882,6 252 755 016,9 -1 493 865,7 99,4%
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, всього 197 400 595,1 199 431 994,6 2 031 399,5 101,0%
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 184 415 126,8 186 938 518,3 2 523 391,5 101,4%
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 4 517 000,0 4 860 674,1 343 674,1 107,6%
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ 97 119,1 89 812,2 -7 306,9 92,5%
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 123 906,2 107 840,4 -16 065,8 87,0%
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії 5 518 781,2 4 772 093,1 -746 688,1 86,5%
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 92 545,5 65 878,0 -26 667,5 71,2%
розрахунково-касове обслуговування та оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 97 492,1 95 689,2 -1 802,9 98,2%
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 414 148,6 2 408 779,5 -5 369,1 99,8%
виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень 4 767,1 3 190,1 -1 577,0 66,9%
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 35 875,1 35 836,3 -38,8 99,9%
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 72 720,0 53 683,4 -19 036,6 73,8%
створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 11 113,4 0,0 -11 113,4 0,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 54 455 670,3 50 784 709,4 -3 670 960,9 93,3%
у тому числі на:         
виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 54 455 670,3 50 784 709,4 -3 670 960,9 93,3%
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 83 347,6 53 872,1 -29 475,5 64,6%
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 109 569,6 79 401,1 -30 168,5 72,5%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 252 049 182,6 250 349 977,2 -1 699 205,4 99,3%
Залишок коштів на кінець року 2 199 700,0 2 405 039,7 205 339,7 109,3%
background Layer 1