Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2014 рік

 

  Затверджено
  постанова правління
  Пенсійного фонду України
  25 березня 2015 року №6-1

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про виконання бюджету Пенсійного фонду України

за 2014 рік

 

 

(тис.грн.)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Відхилення
 +,- %
Залишок коштів на початок року 2 199 700,0 2 405 039,8 205 339,8 109,3%
Д О Х О Д И :   241 871 708,0    
власні надходження, усього  166 928 012,0 165 923 310,0 -1 004 702,0 99,4%
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 160 518 722,1 159 473 090,8 -1 045 631,3 99,3%
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України 27 558,8 39 053,2 11 494,4 141,7%
  кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 47 478,0 45 502,0 -1 976,0 95,8%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 2 662 609,4 2 453 827,8 -208 781,6 92,2%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2  1 533 510,7 1 552 410,6 18 899,9 101,2%
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 41 955,8 55 832,5 13 876,7 133,1%
  кошти фондів соціального страхування (стаття 27 Закону України “ПроДержавний бюджет України на 2014 рік”) 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 100,0%
  інші надходження 96 177,2 303 593,1 207 415,9 315,7%
Усього власних доходів з урахуванням залишку 169 127 712,0 168 328 349,8 -799 362,2 99,5%
кошти Державного бюджету України, усього 81 729 669,5 75 813 859,7 -5 915 809,8 92,8%
у тому числі:        
дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 64 604 008,0 61 130 633,2 -3 473 374,8 94,6%
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, у тому числі покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням боргових зобов’язань 17 125 661,5 14 683 226,5 -2 442 435,0 85,7%
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 105 870,9 67 813,0 -38 057,9 64,1%
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 79 978,7 66 725,3 -13 253,4 83,4%
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В    з урахуванням залишку 251 043 231,1 244 276 747,8 -6 766 483,3 97,3%
  надана позика 0,0 968 944,2 968 944,2  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В з урахуванням позики 251 043 231,1 245 245 692,0 -5 797 539,1 97,7%
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, усього  191 526 185,4 192 374 318,7 848 133,3 100,4%
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 181 085 267,7 181 921 794,1 836 526,4 100,5%
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 4 929 228,3 4 904 651,0 -24 577,3 99,5%
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 93 269,7 84 153,2 -9 116,5 90,2%
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 96 917,9 93 778,4 -3 139,5 96,8%
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії 2 817 714,2 2 958 085,1 140 370,9 105,0%
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 98 640,2 88 686,8 -9 953,4 89,9%
розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 104 185,2 84 041,6 -20 143,6 80,7%
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 223 433,3 2 163 976,1 -59 457,2 97,3%
виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що підтверджують статус застрахованої особи 1 943,2 1 868,1 -75,1 96,1%
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 35 875,1 34 380,0 -1 495,1 95,8%
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 39 710,6 38 904,3 -806,3 98,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 57 233 100,4 50 957 189,0 -6 275 911,4 89,0%
у тому числі на:         
виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 57 233 100,4 50 957 189,0 -6 275 911,4 89,0%
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 105 870,9 75 039,9 -30 831,0 70,9%
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 79 978,7 71 379,3 -8 599,4 89,2%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 248 945 135,4 243 477 926,9 -5 467 208,5 97,8%
Залишок коштів на кінець року 2 098 095,7 1 767 765,1 -330 330,6 84,3%

 

 

Більш детально читайте тут

background Layer 1