Пропустити навігацію

Протокол № 2 засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

 

Дата та час проведення: 07 червня 2018 року, 11.00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Бастіонна, 11.                                                                                                     

Головує –  Денісова О. В., голова Громадської ради.

 

Присутні:  

– члени Громадської ради при Пенсійному фонді України (далі – Громадська рада) (додаток 1);

–   представники Пенсійного фонду України (додаток 2).

         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

                                                                                                                       

  1. Про актуальні питання застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення.
  2. Про роботу органів Пенсійного фонду України щодо мінімізації корупційних ризиків.
  3. Про роботу інформаційної сторінки Веб-порталу електронних послуг та Контакт-центру Пенсійного фонду України.
  4. 4. Різне.

 

 

СЛУХАЛИ:

Денісову О. В., яка повідомила, що на засіданні присутні 9 із 17 членів Громадської ради, засідання є правоможним. Запропонувала обговорити і затвердити розданий проект порядку денного.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 

“за” –   9, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про актуальні питання застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення.

Охріменко О. В., яка поінформувала присутніх про зміни до низки законодавчих актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення. Зокрема, зупинилась на змінах до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Зосередила увагу на суті основної зміни. Усі пенсії за особливі заслуги встановлюються виключно органами Пенсійного фонду України. Для цього до органу Фонду потрібно подати лише пакет необхідних документів, що підтверджує особливість заслуги людини, і заяву. Це безперечно полегшило роботу органів Фонду, а також збір документів самими пенсіонерами. Наголосила, що така пенсія призначається з дати права на пенсію, але повертається не раніше, ніж за 12 місяців, і з моменту набрання чинності Законом.

Повідомила, що 1 липня планується два перерахунки, оскільки зміняться соціальні стандарти, мінімальна пенсія. Також зростуть і максимальна пенсія, що визначається на рівні 10 прожиткових мінімумів, і пенсія донорам. Наступний перерахунок буде проведено в грудні цього року.

 

ВИСТУПИЛИ:

Денісова О.В., Сальнікова Т.Г., які поцікавились питаннями опрацювання змін до порядку звернень за призначенням пенсій за особливі заслуги, про випадки відмови у призначенні зазначених пенсій, врахування при призначенні пенсії заробітної плати  та стажу по місяць, який передує моменту звернення за призначенням пенсії, впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Охріменко О. В., яка відповіла на поставлені питання.

                                                                                                                      

ВИРІШИЛИ:

Інформацію “Про актуальні питання застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення” взяти до відома.

 

“за” –   9, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про роботу органів Пенсійного фонду України щодо мінімізації корупційних ризиків.

Шуляк А. П., яка поінформувала присутніх про основні напрями роботи органів Пенсійного фонду України щодо виконання антикорупційного законодавства та мінімізації корупційних. Зазначила, що робота в цьому напрямку, в першу чергу, спрямовується на попередження та своєчасне виявлення корупційних ризиків в діяльності органів Фонду та зменшенні впливу вже встановлених ризиків за загальний результат діяльності. З цією метою з 2015 року в Фонді розробляються антикорупційні програми. Постійно здійснюється моніторинг виконання передбачених заходів. Звіти про результати виконання програми оприлюднюються на власному веб-ресурсі Фонду. Питання стану роботи по додержанню антикорупційного законодавства щорічно заслуховується на засіданні правління Пенсійного фонду України. Зазначила, що 26 квітня цього року у форматі круглого столу відбулось публічне обговорення проекту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік. На сьогодні вона перебуває на розгляді в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Зупинилась на класифікації груп корупційних ризиків у сфері пенсійного забезпечення: обслуговування осіб, контроль за призначенням та виплатою пенсій, управління персоналом, управління матеріальними ресурсами, організація правової роботи тощо.

Зауважила, що вся робота спрямована на попередження виникнення корупційних правопорушень. Основою для цього є рівень правових знань антикорупційного законодавства працівників органів Фонду. Цьому питанню приділяється значна увага. Для фахівців проводяться навчання, семінари, тренінги на центральному рівні та на рівні головних управлінь Фонду. З минулого року впроваджено щорічне тестування рівня знань пенсійного законодавства. Через таку процедуру торік пройшло понад 19 тисяч працівників.

 

ВИСТУПИЛИ:

Денісова О.В., Рожило Я.О., які поцікавились питаннями опрацювання єдиного документу, який визначає порядок надання послуг органами Пенсійного фонду України, виникнення корупційних ризиків при закупівлі послуг щодо розроблення програмних продуктів.

Шуляк А. П., яка відповіла на поставлені питання.

                                                                                                                            

ВИРІШИЛИ:

        Інформацію про роботу органів Пенсійного фонду України щодо мінімізації корупційних ризиків взяти до відома.

       

        “за” –   9, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про роботу інформаційної сторінки Веб-порталу електронних послуг та Контакт-центру Пенсійного фонду України.

Швець Г.П., яка поінформувала присутніх про роботу в тестовому режимі оновленої інформаційної сторінки Веб-порталу Пенсійного фонду України. Продемонструвала нові можливості модернізованого електронного ресурсу. Зазначила, що, зокрема, запроваджено модулі, які забезпечують адаптацію інформації до потреб користувачів з порушеннями зору. Розширена контактна інформація, яка функціонує у мобільній версії. Інтегровані інформаційні сторінки головних управлінь Пенсійного фонду України. Створено опитувальники громадської думки з різної тематики.

Підсумувала, що інформаційна сторінка – це складова Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Тепер це єдиний веб-ресурс.

Продемонструвала відеоролик про електронні послуги Пенсійного фонду України.

Темрюк О. В., яка розповіла про історію утворення, режим роботи, команду консультантів Контакт-центру Пенсійного фонду України.  

Зазначила, що Контакт-центр став потужним комунікатором між Пенсійним фондом України та громадянами, які користуються соціальними послугами в галузі пенсійного забезпечення, здобув широку популярність та довіру серед громадськості.

Кількість телефонних звернень до Контакт-центру із року в рік зростає. Минулого року надійшло більше 308 тисяч дзвінків, близько 90 % з них були оперативно вирішені по суті. Питання чи пропозиції громадян, що не можуть бути вирішені по суті в телефонному режимі, направляються для відповідного опрацювання до структурних підрозділів або територіальних органів Пенсійного фонду.

Поінформувала, що з початку цього року до Контакт-центру надійшло вже майже 148 тисяч дзвінків. Наголосила,  що орієнтація на надання дистанційних послуг з використанням сучасних засобів звʼязку та телекомунікацій підтверджує ефективність зміни підходів Фонду в обслуговуванні громадян.

Повідомила, що для підвищення рівня надання спеціалістами Контакт-центру консультативних послуг проводиться систематичне навчання та відпрацювання проблемних питань.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кубраченко А. М., Сальнікова Т. Г., Рожило Я. О., Денісова О. В., які поцікавились можливістю доступу до власного електронного кабінету на Веб-порталі Фонду через кабінет електронних сервісів bank ID, замовлення виготовлення документів користувачам  Веб-порталу, збільшенням обсягів статистичної інформації, що оприлюднюється на Веб-порталі Пенсійного фонду України, опрацювання проблемних питань фахівцями Контакт-центру  Фонду.

Швець Г. П., Темрюк О. В., які відповіли на поставлені питання, запевнили, що триває робота щодо розширення можливостей Веб-порталу та Контакт-центру Фонду.

                                                                                                                      

ВИРІШИЛИ:

        Інформацію про роботу інформаційної сторінки Веб-порталу електронних послуг та Контакт-центру Пенсійного фонду України взяти до відома.

       

        “за” –   9, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

  1. Різне.

Денісову О.В., яка поінформувала присутніх, що на виконання рішень  засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України від 27 березня 2018 року здійснено наступне:

1.2. Пенсійним фондом України членам Громадської ради направлено для розгляду проект постанови “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (лист Фонду від 30.03.2018 № 12068/05-40). За результатами розгляду зауважень і пропозицій, що надійшли від членів Громадської ради Пенсійним фондом України надана відповідь від 25.04.2018 № 14743/02-12 щодо їх слушності та попереднього врахування в проекті згаданої постанови.

1.3. До Міністерства соціальної політики України направлено звернення Громадської ради з проханням ініціювати вирішення питання стосовно компенсації науковим (науково-педагогічним) працівникам, державним службовцям сплачених внесків у підвищеному розмірі при виході на пенсію за віком на загальних підставах (від 04.05.2018 № 1-гр). Надана відповідь від 01.06.2018 № 62/0/198-18, що наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції в частині визначення механізму компенсації працівникам, які сплачували страхові внески у підвищеному розмірі при їх виході на пенсію.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                                               О. В. Денісова

 

Секретар Громадської ради                                                                                          Л. Б. Соколова

background Layer 1