Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту щодо інформаційної взаємодії суб’єктів накопичувального пенсійного забезпечення”

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 9 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування” з 01.01.2019 передбачено запровадження перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування.

В рамках комплексного вирішення питання впровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні – накопичувальної системи пенсійного забезпечення, серед іншого, постає питання визначення кола субʼєктів системи, а також налагодження обміну інформацією між ними.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

З метою вибору оптимального способу обміну інформацією щодо участі застрахованих осіб у накопичувальній системі загальнообовʼязковго державного пенсійного страхування та визначення технічних умов та потреб у забезпеченні її функціонування, з метою мінімізації видатків та прискорення термінів запровадження повноцінного функціонування накопичувальної системи пропонується провести експеримент щодо інформаційної взаємодії субʼєктів накопичувального пенсійного забезпечення.

До експерименту, порядок проведення якого може бути визначений Пенсійним фондом України за погодженням з  Міністерством соціальної політики, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пропонується залучити недержавні пенсійні фонди, їх адміністраторів, компанії з управління активами та банки-зберігачі, які висловлять бажання взяти у ньому участь.   

Зазначені заходи, спрямовані на забезпечення реалізації експерименту щодо інформаційної взаємодії субʼєктів накопичувального пенсійного забезпечення, пропонується реалізувати шляхом прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

закони України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 723-р “Про затвердження плану заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017—2018 роки”.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

 1. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного порталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua.

 

 1. 81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує погодження із соціальними партнерами та   всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми спілками відповідно до статутної діяльності, оскільки не стосується прав осіб з інвалідністю.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття акта не впливатиме на ринок праці.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме створенню інституційних компонентів для впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення в Україні – накопичувальної системи загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування.

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                                                                                      О. Зарудний

 

“____” ____________ 2018 р.

background Layer 1