Пропустити навігацію

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”

Проект

 

gerb

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                       2018 р. №

 

Київ

 

 

Про затвердження бюджету

Пенсійного фонду України на 2019 рік

 

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2019 рік, що додається.

 

 

 

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                            В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________ 2018 р. № _______

 

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2019 рік

(тис. гривень)

Залишок власних коштів на початок року

99 855,7

Д О Х О Д И :

 

власні доходи, усього

230 565 339,6

у тому числі:

 

 • сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

225 000 056,5

 • кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України

3 308 548,9

 • кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах

1 991 337,3

 • кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи

130 272,6

 • кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України

135 124,3

Усього власних доходів з урахуванням залишку

230 665 195,3

кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, з яких:

167 012 912,5

 • погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

50 000,0

кошти Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ Укрпошта за надання послуг, повязаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню

500 000,0

У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В

398 178 107,8

В И Д А Т К И:

 

за рахунок власних доходів, усього

282 805 019,8

у тому числі на:

 

 • пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

267 459 196,5

 • виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

3 424 434,5

 • пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

5 491 296,4

 • виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”

71 355,3

 • пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів

232 769,7

 • розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги

91 915,2

 • фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України

4 955 772,3

 • оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи

1 078 279,9

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких:

114 429 097,7

 • погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

50 000,0

 • оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат

439 247,9

за рахунок коштів Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ Укрпошта за надання послуг, повязаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню

500 000,0

У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В

397 734 117,5

Залишок власних коштів на кінець року

443 990,3

 

 

______________________________

 

 

background Layer 1