Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік ”

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік ”

 

 

Мета: забезпечення фінансовими ресурсами видатків на пенсійні виплати та інші заплановані витрати, виходячи з реальних можливостей доходної частини, яка сформована з урахуванням норм та положень діючого законодавства.

 

 1. Підстава розроблення проекту

Відповідно до пункту 12 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” бюджет Пенсійного фонду України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено з метою забезпечення у 2019 році видатків на виплату пенсій, грошової допомоги та інших запланованих виплат за рахунок законодавчо визначених джерел доходів.

 

 1. Суть проекту акта

Проектом акта передбачається затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2019 рік.

 

 1. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 09 липня 2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закон України від 08 липня 2010 р. № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Закон України від 03 жовтня 2017 р. № 2148-VIІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”;

Закон України від 08 листопада 2018 р. № 2611-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів”;

Закон України від 23 листопада № 2629-VIII “Про Державний бюджет України на 2019 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”;

постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 2018 р. № 546 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2019-2021 роки”;

законодавчі та нормативно-правові акти у сфері пенсійного забезпечення.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Загальна сума доходів проекту бюджету Пенсійного фонд України на 2019 рік визначена в сумі 398 178,1 млн. грн. з урахуванням залишку коштів на початок року в сумі 99,9 млн. гривень.

Власні доходи передбачені в сумі 230 565,3 млн. грн., з яких 225 000,1 млн. грн. – сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яка визначена на основі прогнозних обсягів фонду оплати праці та грошового забезпечення військовослужбовців на
2019 рік (1 149 млрд. грн.), доведених Міністерством фінансів України.

Плановий обсяг асигнувань з Державного бюджету України на 2019 рік передбачений в загальній сумі 167 512,9 млн. гривень, в тому числі на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 167 012,9 млн. грн., на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню – 500 млн. гривень. Із загального обсягу асигнувань з Державного бюджету України – 1 000 млн. грн. за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік у структурі коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду передбачає 50 млн. грн. на погашення заборгованості з пенсійних виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, за рішеннями суду.

Загальний обсяг видаткової частини проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік передбачений на рівні 397 734,1 млн. гривень.

Розрахунки здійснювались на основі звітних даних щодо чисельності пенсіонерів та розмірів пенсійних виплат з урахуванням зростання з грудня 2018 року розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При проведенні розрахунків державні соціальні стандарти і гарантії враховувались у розмірах, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Видаткова частина проекту бюджету враховує проведення індексації пенсій згідно із частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, продовження виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям з урахуванням оновленого грошового забезпечення у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”, а також виплату особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ доплати у розмірі 50 % різниці між місячним розміром пенсії, перерахованої з урахуванням оновленого грошового забезпечення, та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Крім цього, у видатковій частині враховано зростання у 2019 році розміру прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність, та витрати у зв’язку з перерахунком пенсій працюючим пенсіонерам з 01 квітня 2019 року, що відповідно до закону здійснюється в автоматичному режимі.

Проект бюджету передбачає видатки на забезпечення поточних пенсійних виплат 643,2 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які хоч один раз у 2018 році звернулися за поновленням або призначенням пенсійних виплат, і не враховує видатки на невиплачені суми пенсій особам, які перебували на обліку в органах Пенсійного фонду до початку введення антитерористичної операції та не отримали пенсійні виплати (за період з серпня 2014 року по жовтень 2018 року).

Видатки на оплату послуг з виплати та доставки пенсій розраховувались на основі діючих тарифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою державний пенсій та грошової допомоги (у місті – 0,79 %, у селі – 1,56 %).

Проект бюджету Пенсійного фонду України є збалансованим і передбачає перехідний залишок коштів на кінець планового бюджетного періоду в сумі 444,0 млн. гривень.

 

 1. Прогноз впливу

Прийняття проекту постанови сприятиме забезпеченню своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій та грошової допомоги.

Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проект акта не є регуляторним.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Проект акта потребує погодження із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілок.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного веб-порталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua в розділі – Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проекти нормативно-правових актів.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України.

 

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення Міністерством юстиції України правової експертизи.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

    111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме забезпеченню своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій та грошової допомоги.

 

 

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                           Є. КАПІНУС

“____” __________ 2018 р.

 

background Layer 1