Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1 “Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові”

 1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1 “Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові” зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за № 1335/20073   (далі – Постанова).

У зв’язку з набранням чинності з 07.07.2014 Закону України від 13.05.2014 № 1258-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом” (далі – Закон № 1258), яким спрощено процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців шляхом виключення з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом та без повідомлень органів Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, до Постанови внесено зміни постановою правління Пенсійного фонду України від 11.08.2014  № 16-1, яка зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.08.2014 за  № 1007/25784, зокрема і до заголовку, якими виключено слова “або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням”.

 

 1. Виконавець заходів з відстеження

Пенсійний фонд України (фінансово-економічний департамент).

 

 1. Цілі прийняття акта

Постанову розроблено з метою реалізації норм Закону України від 19.05.2011 № 3384-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням”
(далі-Закон № 3384);

 визначення порядку заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

забезпечення дієвого механізму взаємообміну документами повідомленнями, інформацією) між органами Пенсійного фонду України та державним реєстратором при здійсненні процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням.

11.08.2013 набрав чинності Закон України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” (далі – Закон № 406), згідно якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі ведення обліку страхувальників, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У зв’язку із чим, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 № 19-2 “Про внесено зміни до постанови правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1” вилучено положення Порядку заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від       31.10.2011 року № 33-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1335/20073 (далі – Порядок), щодо включення до зазначених повідомлень інформації про проведення органами Пенсійного фонду України перевірок нарахування та сплати єдиного внеску, а також наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У зв’язку з набранням чинності Закону № 1258 постановою правління Пенсійного фонду України від 11.08.2014 № 16-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року           № 33-1” вилучено Положення Порядку в частині направлення повідомлень органами Пенсійного фонду України державному реєстратору щодо початку проведення позапланової перевірки, про неможливість її проведення, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її
рішенням.

13 грудня  2015 року набрав чинності Закон України  від 26.11.2015          № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, яким з 1 січня 2016 року спрощено процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та викладено у новій редакції Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Відповідно до статті 13 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами) Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Обмін інформаціє між Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру та Пенсійним фондом України здійснюється у порядку, визначеному наказом Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 13.07.2016 № 1915/5/755 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України» (далі – Наказ).

На сьогодні згідно пункту 2 Наказу до запровадження електронного обміну інформацією між Реєстром та інформаційними системами Пенсійного фонду України відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування такі відомості передаються Пенсійним фондом шляхом надсилання повідомлень, затверджених Постановою, а саме:

про наявність заборгованості зі сплати страхових коштів – шляхом надсилання повідомлень про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (додаток до Постанови № 33-1);

про відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів – шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (додаток до Постанови № 33-1).

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження

 Січень 2019 року.

 

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

 1. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів періодичного відстеження вищезазначеного регуляторного акта застосовується статистичний метод.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження здійснюються статистичним методом шляхом аналізу результативності показників щодо суб’єктів господарювання, які прийняли рішення про припинення діяльності.

 

 1. Кількісні та якісні значення  показників результативності акта

 Постановою затверджено форми повідомлень, які надаються органами Пенсійного фонду України під час проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, що дозволяє виконати умови для ефективного виконання покладених на органи Пенсійного фонду завдань та функцій щодо контролю за сплатою страхових внесків платниками.

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
  ступеня досягнення визначених цілей

  Постанова дає можливість практично реалізувати механізм надання органами Пенсійного фонду України інформації державному реєстратору про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів у платника при проведенні державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання, що передбачено чинним законодавством.

 

 

   Голова правління                                                                                                                                                                                                                            Є. КАПІНУС

 

 

 

 

 

background Layer 1