Пропустити навігацію

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2”

Проект

 

gerb

 

Правління Пенсійного фонду України

 

П О С Т А Н О В А

 

   ________________                     м. Київ                                № ____________

 

Про затвердження Змін до постанови

правління Пенсійного  фонду  України

від 22 грудня 2014 року № 28-2

 

 

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Зміни до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 40/26485, що додаються.
  2. Затвердити Зміни до Положення про управління Пенсійного фонду в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 40/26486, що додаються.
  3. Юридичному департаменту (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

Голова правління                                                                                                                                     О. Зарудний

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
__________  № ______

 

 

  

 

 

 

Зміни
до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

 

  1. У пункті 4:

1) у підпункті 3:

абзац третій викласти у такій редакції:

“ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) та у складі цього реєстру – реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, внесення відомостей до них та їх використання;”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“застосування фінансових санкцій та нарахування пені, передбачених законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;”;

2) підпункт 7 доповнити словами “, достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсійні виплати;”;

3) підпункт 8 викласти у такій редакції:

“8) застосовує фінансові санкції, передбачені законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;”;

4) абзац двадцять п’ятий викласти у такій редакції:

“Головне управління, утворене шляхом злиття головного управління Фонду та управління Фонду, головне управління Фонду, до якого приєднані управління Фонду, також забезпечує виконання завдань, передбачених пунктом 4 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486 (далі – Положення)”.

  1. У пункті 6:

1) підпункт 5 викласти у такій редакції:

“5) проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати;”;

2) підпункт 10 після слів “відповідних правоохоронних” доповнити словами “та контролюючих”;

3) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Головне управління, утворене шляхом злиття головного управління Фонду та управління Фонду, головне управління Фонду до якого приєднані управління Фонду, також мають права, передбачені пунктом 6 Положення.”.

 

 

Директор Юридичного департаменту                                                                                                                               Т. Рябцева

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
__________  № ______

 

 

  

 

 

 

Зміни
до Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління

 

  1. У пункті 4:

1) підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) забезпечує ведення в районі (місті) реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) та у складі цього реєстру – реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, своєчасне внесення відомостей до них, їх використання, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;”;

2) підпункт 10 викласти у такій редакції:

“10) застосовує фінансові санкції та нараховує пеню, передбачені законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;”.

  1. Підпункт 7 пункту 6 після слів “відповідних правоохоронних” доповнити словами “та контролюючих”.
  2. У пункті 8 слова “відповідної адміністративно-територіальної одиниці” замінити словами “відповідних адміністративно-територіальних одиниць”.

 

 

 

 

Директор Юридичного департаменту                                                                                                                                 Т. Рябцева

 

 

background Layer 1