Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2”

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови правління Пенсійного фонду України

“Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України

 від 22 грудня 2014 року № 28-2”

 

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 64, пункту 12 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”                      (далі – Закон 1058) Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” були внесено зміни до Закону 1058, що регулює повноваження, права та обов’язки Пенсійного фонду України та його територіальних органів, у зв’язку з чим постала потреба у внесенні змін до відповідних положень про управління Пенсійного фонду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 821 “Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України” реорганізовано деякі територіальні органи Пенсійного фонду шляхом їх приєднання, у зв’язку з чим потребують нормативно-правового врегулювання відповідні повноваження головних управлінь Фонду.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

Відповідно до пункту 12 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону 1058, пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), видання нормативно-правових актів Пенсійного фонду належить до компетенції правління Фонду.

Метою прийняття проекту постанови є приведення Положень про територіальні органи Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

 

 1. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Закони України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (зі змінами);

постанова правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2 “Про затвердження положень про територіальні органи Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486.

 

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів.

  

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України.

 

 1. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру.

 

 

 1. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, що можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень.

 

 

 1. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на web-сторінці: www.pfu.gov.ua.

 

 

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження із сторонами соціального діалогу. Проект акта не потребує погодження всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми спілками відповідно до статутної діяльності, оскільки не стосується прав осіб з інвалідністю.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття акта не впливає на ринок праці.

 

 

 1. Прогноз результатів

Основним очікуваним результатом прийняття акта є  приведення постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2 “Про затвердження положень про територіальні органи Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486, у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                            О. Зарудний

 

“____” __________ 2017 р.

 

background Layer 1