Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85”

Мета: Упорядкування чисельності апарату Пенсійного фонду України в межах граничної чисельності працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів.

 

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено за ініціативою Пенсійного фонду України.

 

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено у зв’язку із необхідністю посилення спроможності Пенсійного фонду України до аналізу й оцінки ефективності його діяльності та впровадження стратегічного планування у зв’язку із змінами у технологічних, організаційних, інфраструктурних процесах, що здійснюються Пенсійним фондом України на реалізацію Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня                2016 року № 672-р.

 

 

 1. Суть проекту акта

Проектом пропонується збільшення на 69 одиниць граничної чисельності працівників апарату Пенсійного фонду України, зменшивши відповідно граничну чисельність працівників територіальних органів Пенсійного фонду України.

 

 

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VІ “Про центральні органи виконавчої влади”;

постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 “Про затвердження Положення про Пенсійний  фонд України”.

 

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

 

 

 1. Прогноз впливу

Очікується вплив реалізації акта на суспільні відносини у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в напрямку удосконалення організаційних аспектів діяльності апарату Пенсійного фонду України.

Проект акта за предметом правового регулювання не передбачає впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

 

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження із сторонами соціального діалогу.

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми спілками відповідно до статутної діяльності, уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду України та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

 

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством соціальної політики України. Проект акта потребує погодження з  Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.

 

 

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення Міністерством юстиції України правової експертизи.

 

 

 1. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме удосконаленню організаційних аспектів апарату Пенсійного фонду України та упорядкування його структури.

 

 

 

        Голова правління

       Пенсійного фонду України                                                                                                                                                        Є. КАПІНУС

 

 

       ____  __________ 2019 р.

background Layer 1