Пропустити навігацію

Інформація щодо отримання довідки про застосування законодавства (UA-PL-1), відповідно до статті 7 частини ІІ Угоди між Україною та Республікою Польща

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення.

Адміністративний договір щодо застосування Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення

Довідка UAPL-1

 

 

ДодатокДовідка UA-PL-1

 

 

 

Інформація для роботодавця

 

На підставі ст. 7 Частини ІІ Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення видається довідка про застосування законодавства              (UA-PL-1).

Пенсійний фонд України (далі- ПФУ) є компетентною установою в Україні із зазначеного питання.

І. Пенсійний фонд України на запит роботодавця, надає довідку UA-PL-1, яка підтверджує, що найманий працівник підпадає під дію законодавства України, з визначенням терміну дії такої довідки (але не довше ніж протягом трьох років). Довідка UA-PL-1 підтверджує, що на працівника продовжує поширюватися законодавство України щодо соціального забезпечення.

Для ії отримання надається  наступний перелік документів:

1. Офіційний лист на бланку підприємства із запитом для надання довідки про застосування законодавства за підписом директора і печаткою та із зазначенням обов’язкової фрази: „роботодавець гарантує сплату за працівника єдиного соціального внеску в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок”, а також номеру та дати трудового договору з польським підприємством. Запит на видачу довідки UAPL-1 повинен бути надан до початку періоду відрядження працівника. Всі працівники зазначаються у алфавітному порядку!

2. Три примірника довідки UAPL-1 заповнені на комп’ютері українською та польською мовами або українською та англійською мовами.

Один примірник довідки UA-PL-1 видаються роботодавцеві  найманого працівника, другий ПФУ надсилає компетентній установі Республіки Польща, третій екземпляр довідки зберігається у ПФУ.

3. Наказ про відрядження, у якому має бути зазначено: країна відрядження, місто відрядження, назва підприємства, до якого відряджений працівник, дата та тривалість відрядження, режим роботи підприємства, до якого відряджений працівник, умови оплати праці, сума добових витрат.

4. Копія першої сторінки закордонного паспорта працівника, який відряджається.

ІІ. Якщо період виконання роботи перевищить 24 місяці, надалі застосовується законодавство першої Договірної Сторони (України) протягом наступного періоду, який не перевищує 36 місяців, за умови, що компетентний орган другої Договірної сторони (Польщі) надасть на це згоду.

Запит на згоду має бути поданий до ПФУ до закінчення розпочатого періоду відрядження. У випадку отримання запиту про продовження терміну відрядження після дня закінчення терміну дії довідки UA-PL-1 ПФУ перевіряє причини затримки і у випадку підтвердження обґрунтованості затримки, надсилає запит до установи зв’язку Республіки Польща з метою отримання згоди.

 

*Відповідно до положень статті 8 Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення в окремих випадках компетентні органи Української та Польської Сторін можуть, за взаємною згодою, встановити винятки з положень статті 6 та статті 7 (пунктів 1-5) стосовно будь-якої особи або групи осіб в їхніх інтересах.

Для застосування цих положень щодо встановлення винятків до ПФУ має бути надане відповідне звернення із належним обґрунтуванням.

 

Запит на отримання довідки надається на адресу Пенсійного фонду України: вул. Бастіонна,9, м Київ-14, 01601 (надсилається поштою або передається особисто в канцелярію).

У разі виникнення додаткових запитань, прохання звертатися до головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів  Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів:

Довгополова Ірина Олександрівна, тел. 286 14 71,

e-mail: idovgopolova@pfu.gov.ua

 

Директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів

Малецький Олександр Миколайович, тел. 284 68 22

 

 

 

Інформація для самозайнятої особи

 

На підставі ст. 7 Частини ІІ Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення видається довідка про застосування законодавства (UA-PL-1).

Пенсійний фонд України (далі- ПФУ) є компетентною установою в Україні із зазначеного питання.

Пенсійний фонд України на запит самозайнятої особи, надає довідку UA-PL-1, яка підтверджує, що самозайнята особа підпадає під дію законодавства України, з визначенням терміну дії такої довідки (але не довше ніж протягом 24 місяців). Довідка UA-PL-1 підтверджує, що на самозайняту особу продовжує поширюватися законодавство України щодо соціального забезпечення.

 

Для ії отримання надається наступний перелік документів.

1. Офіційний лист самозайнятої особи із запитом для надання довідки про застосування законодавства за підписом і печаткою самозайнятої особи та із зазначенням обов’язкової фрази: „самозайнята особа гарантує сплату єдиного соціального внеску в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок”. Запит на видачу довідки UAPL-1 повинен бути надан до початку періоду відрядження працівника.

2. Три примірника довідки UAPL-1 заповнені на комп’ютері українською та польською мовами або українською та англійською мовами.

Один примірник довідки UA-PL-1 видається самозайнятій особі, другий ПФУ надсилає компетентній установі Республіки Польща, третій екземпляр довідки зберігається у ПФУ.

3. Наказ про відрядження, у якому має бути зазначено: країна відрядження, місто відрядження, назва підприємства, до якого відряджений працівник, дата та тривалість відрядження, режим роботи підприємства, до якого відряджений працівник, умови оплати праці, сума добових витрат.

4. Копія першої сторінки закордонного паспорта працівника, який відряджається.

 

*Відповідно до положень статті 8 Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення в окремих випадках компетентні органи Української та Польської Сторін можуть, за взаємною згодою, встановити винятки з положень статті 6 та статті 7 (пунктів 1-5) стосовно будь-якої особи або групи осіб в їхніх інтересах.

Для застосування цих положень щодо встановлення винятків до ПФУ має бути надане відповідне звернення із належним обґрунтуванням.

 

Запит на отримання довідки надається на адресу Пенсійного фонду України: вул. Бастіонна,9, м Київ-14, 01601 (надсилається поштою або передається особисто в канцелярію).

У разі виникнення додаткових запитань, прохання звертатися до головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів  Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів:

 Довгополова Ірина Олександрівна, тел. 286-14-71, e-mail: dovgopolova@pfu.gov.ua 

 

Директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів

Малецький Олександр Миколайович, тел. 284 68 22

 

background Layer 1