Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови правління ПФУ “Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок органами ПФУ та форми Акта, що складається за їх результатами”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови
правління Пенсійного фонду України

Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок
органами Пенсійного фонду України та форми Акта, що складається за їх результатами

 

 

1.    
Обґрунтування
необхідності прийняття постанови

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження
Переліку питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду
України та форми Акта, що складається за їх результатами”
розроблено у зв’язку з набранням чинності Закону України від 04.07.2013 № 406-
VII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку проведенням адміністративної реформи”, відповідно
до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" для
використання посадовими особами органів Пенсійного фонду України при здійсненні
перевірок щодо
правильності
нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою
яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей,
поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування
.

 

2.    
Мета
прийняття постанови і шляхи її досягнення

Основною метою постанови є затвердження переліку
питань для здійснення перевірки органами Пенсійного фонду України та форми
акта, що складається органами Пенсійного фонду України за результатами
перевірки, що дасть можливість забезпечити єдиний підхід до оформлення
результатів планових перевірок.

Проектом постанови визначено перелік питань, які
перевіряються органами Пенсійного фонду України відповідно до компетенції та
форму акта, яка
складається з таких частин: переліку питань, які перевіряються, опису виявлених порушень;
переліку питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових
осіб, які здійснювали перевірку; пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеної
перевірки та складеного акта перевірки та переліку нормативно-правових актів та
нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення перевірки.

Форма акта містить відомості, передбачені частиною шостою
статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності".

Опис виявлених порушень акта містить результати перевірки, які групуються за видами показників
та в розрізі звітних періодів.

У висновку відображається узагальнений опис
виявлених перевіркою порушень законодавства.

З прийняттям Постанови нормативно-правові акти
Пенсійного фонду України будуть приведені у відповідність до нормативно-правових
актів вищої юридичної сили.

 

 

 

3.              
Правові аспекти

Перелік
нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання:

– Закон України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку проведенням адміністративної реформи”
;


Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”;

– Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”;

Закон України Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
.

 

4.              
Фінансово – економічне обґрунтування

Прийняття акту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

5.              
Позиція заінтересованих органів

Позиція
заінтересованих органів виконавчої влади буде з’ясована під час погодження ними
Проекту.

 

6.              
Регіональний аспект

Постанова не стосується питання
розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹.
Запобігання дискримінації

Акт не містить положень
дискримінаційного характеру.

 

7.              
Запобігання корупції

Постанова не містить правил і
процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8.              
Громадське обговорення

Проект
акта офіційно оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua
з метою отримання до нього зауважень та пропозицій.

 

9.              
Позиція соціальних партнерів

Позиція
буде з’ясована після погодження зазначеного проекту постанови із соціальними
партнерами.

 

10.          
 Оцінка
регуляторного впливу

Прийняття постанови дасть можливість створити
механізм практичної реалізації Закону України від 04.07.2013 № 406-
VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку
проведенням адміністративної реформи”, Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності", що дасть можливість
забезпечити
виконання органами Пенсійного фонду України покладених на них завдань і функцій
в частині здійснення контролю за правильністю
нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою
яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірністю відомостей,
поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

 

11.           
 Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить:

              
чітко визначити перелік питань, які
підлягають перевірці органами Пенсійного фонду України;

              
забезпечити
єдиний підхід до
оформлення результатів перевірок дотримання платниками законодавства щодо правильності
нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою
яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей,
поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування
.

 

 

 

В.о. Голови  правління                                                           
В. О. Кравчук

 

 

 

“___” _________  2013 р.

 

background Layer 1