Пропустити навігацію

Перелік питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

_______________ № _____

 

 

Перелік питань

 для здійснення
планових перевірок органами

Пенсійного фонду України

 

1.
Ведення бухгалтерських документів про нарахування, обчислення та сплату внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески).

2. Правильність нарахування та сплати страхових внесків:

2.1. Повнота
відображення у звітності сум фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і
додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у
тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України Про оплату праці
, виплата винагород
фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового
характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також
на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється
за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

2.2. Повнота
відображення у звітності сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та
винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до
складу загального оподатковуваного доходу.

2.3. Правильність
нарахування та утримання страхових внесків.

2.4. Сплата
авансових платежів у вигляді сум страхових внесків, що підлягають сплаті
одночасно з виплатою заробітної плати (доходу) (відображаються випадки
порушення платником пропорційної сплати страхових внесків при отриманні коштів
на виплату заробітної плати (доходу)).

2.5.
Своєчасність перерахування або зарахування банками на рахунки органів
Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій.

3. Правильність нарахування страхових внесків за окремі категорії
застрахованих осіб.

4. Правильність
нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій.

5. Перевірка
достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню:

5.1. Достовірність відомостей
про
реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або серію та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті)
та прізвища, імені, по-батькові застрахованих осіб.

5.2. Достовірність відомостей про період трудових відносин,
відносин за договорами цивільно-правового характеру та соціальних відпусток
.

5.3. Достовірність
відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб:

5.3.1. Достовірність
відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за
період з 01.01.2011.

5.3.2. Достовірність
відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за
період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

5.3.3. Достовірність
відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за
період до 01.01.2010.

5.4. Достовірність
відомостей за деякі категорії застрахованих осіб:

5.4.1. Достовірність
відомостей про осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.

5.4.2. Достовірність
відомостей про непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів,
піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують
допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

5.4.3. Достовірність
відомостей про непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за
інвалідом І групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства.

5.4.4. Достовірність
відомостей про непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за
престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства.

5.4.5. Достовірність
відомостей про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних
батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

5.5. Правильність
формування відомостей про підстави для обліку спеціального стажу.

 

 

Заступник директора

департаменту надходження доходів                                             

 

                      Т. М. Андрійчук

 

 

 

 

background Layer 1