Пропустити навігацію

Проект Закону України Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

проект

1511459463

 

 

З А К О Н  У
К Р А Ї Н И

 

Про внесення
зміни до статті 20
Закону України

“Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

__________________________________

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

І. Абзац
другий частини дванадцятої статі 20 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №
49-51, ст. 376; 2005 р., № 18-19, ст. 267; 2006 р., № 27,                  ст. 234; 2007 р. № 27, ст.
361) викласти у такій редакції:

“Установи банків приймають від
страхувальників платіжні доручення та інші документи на видачу (перерахування)
коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону
нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених
коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів
про перерахування страхових внесків у сумі не меншій, ніж 1/3 коштів для
виплати (перерахування) заробітної плати (доходу). Якщо у платіжних документах
зазначена сума перерахованих страхових внесків менша, видача (перерахування)
коштів для виплати заробітної плати (доходу) здійснюється лише за умови
погодження цієї суми з територіальним органом Пенсійного фонду у порядку,
визначеному правлінням Пенсійного фонду. У разі невиконання банками цих вимог
вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком
України, сплачують відповідному територіальному органу Пенсійного фонду суму,
що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до
страхувальників щодо відшкодування цієї суми”.

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з
дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України
та Національному банку України у місячний строк з дня опублікування цього
Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом,
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Президент України                                                                         В.
Ющенко

 

background Layer 1