Пропустити навігацію

Проект (ІІ) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Проект (ІІ)

 

1511459464

 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И     

 

Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України

__________________________________

 

 

 

Верховна Рада
України  п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести
зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити
статтю 87 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 40-44, ст.356) новою частиною
п’ятою такого змісту: 

“5. Створення
юридичної особи з використанням майна осіб, які мають заборгованість перед
бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та юридичними
особами та заборгованість по виплаті заробітної плати, забороняється”.

2. У Законі
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”
(Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 31,            ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 259;
2006 р., № 27, ст. 234; № 37, ст. 310):

1) частину
першу статті 24 доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 

“довідка
засновників юридичної особи про відсутність у них заборгованості перед
фізичними та юридичними особами”;

2) частину
десяту статті 24 доповнити абзацом третім такого змісту:

“Державний
реєстратор в день надходження документів, які подані для проведення державної
реєстрації юридичної особи, направляє в порядку взаємообміну
інформацією до державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування, органу праці та соціального захисту населення
інформацію про подання документів для проведення державної реєстрації юридичної
особи із зазначенням відомостей про засновників для установлення наявності у
них заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами та
заборгованості по виплаті заробітної плати. Державна податкова служба,
Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування, орган праці та
соціального захисту населення не пізніше наступного робочого дня зобов’язані
надати державному реєстратору інформацію про наявність або відсутність
заборгованості засновників”;

3) частину
першу статті 27 доповнити абзацом десятим такого змісту:

“наявність у
засновників заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими
фондами, фізичними та юридичними особами та заборгованості по виплаті
заробітної плати”. 

У зв’язку з
цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

 

ІІ.
Прикінцеві положення

1.Цей Закон
набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету
Міністрів України у місячний термін із дня опублікування цього Закону привести
свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність
із цим Законом.

 

 

 

Президент
України                                                                     В. Ющенко

background Layer 1