Пропустити навігацію

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Проект

1511459467

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И     

 

Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України

 

Верховна Рада
України  п о с т а н о в л я є:

 

1. Доповнити
статтю 87 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 40-44, ст.356) новою частиною
п’ятою такого змісту: 

“5. Створення
юридичних осіб з використанням майна осіб, які мають заборгованість перед
бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та юридичними
особами, забороняється”.

 

2. Доповнити
частину 1 статті 24 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців” (Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 31, ст. 263;
2005 р., № 16, ст. 259; 2006 р., № 27, ст. 234; 2006 р., № 37, ст. 310) новим абзацом шостим такого
змісту: 

“документи,
які підтверджують відсутність у засновників юридичної особи заборгованості
перед бюджетами всіх рівнів, державними цільовими фондами, фізичними та
юридичними особами”.

 

ІІ. Цей Закон
набирає чинності з дня його опублікування.

 

background Layer 1