Пропустити навігацію

Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

                                                                                                        Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова
правління

Пенсійного
фонду України

___. ___. 200_  ___

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни,

до Інструкції про
порядок обчислення

і сплати
страхувальниками та застрахованими
особами

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне

страхування до
Пенсійного фонду України

 

 

1. Пункт 2.2 Інструкції доповнити
підпунктом 2.2.17 такого змісту:

“2.2.17. Особи офіцерського
складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу”.

 

2. Пункт 4.1 Інструкції викласти у
такій редакції:

4.1. Для платників,
зазначених у підпункті
2.1.1 (крім платників фіксованого сільськогосподарського
податку) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї
Інструкції, – 3
3,2 відсотка
суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат, у
тому числі в натуральній формі, які визначаються
згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України
“Про оплату праці”,
виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється
за рахунок коштів роботодавця
та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

для платників, зазначених
у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, які використовують працю найманих
працівників, із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації
(пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі)
і бортоператори, які виконують спеціальні роботи в
польотах, – 42 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі
в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплати винагород
фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового
характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також
на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється
за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю, для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і борт операторів, які
виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотки для інших працівників;

для платників, зазначених
у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, – 33,2 відсотка суми фактичних
витрат на грошове забезпечення за осіб, зазначених у підпункті 2.2.17 пункту
2.2 цієї Інструкції;

для платників, зазначених у підпункті
2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції,
які є платниками
фіксованого сільськогосподарського
податку, у таких розмірах:

у 2005 році:
за період з 01.01.2005 до
30.03.2005 – 6,4 відсотка, за період
з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно)
– 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат, у
тому числі в натуральній формі, як
і визначаються
згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України
“Про
оплату праці”
, що підлягають
обкладенню податком на
доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється
за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю;

у 2006 році
– 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат, у
тому числі в натуральній формі, які визначаються
згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України
“Про оплату праці”,
виплати
винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру,
що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється
за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю;

у 2007 році – 13,28
відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення)
працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та 33,2
відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню
податком на доходи фізичних осіб;

для платників, зазначених у підпункті
2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції,
які виплачують грошове забезпечення, допомоги та компенсації відповідно до законодавства, у
таких розмірах:

10 відсотків мінімального страхового внеску у 2005 році;

20 відсотків мінімального страхового внеску у 2006 році;

30 відсотків мінімального страхового внеску у 2007 році;

40 відсотків мінімального страхового внеску у 2008 році;

50 відсотків мінімального страхового внеску у 2009 році;

60 відсотків мінімального страхового внеску у 2010 році;

70 відсотків мінімального страхового внеску у 2011 році;

80 відсотків мінімального страхового внеску у 2012 році;

90 відсотків мінімального страхового внеску у 2013 році;

100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року.

 

3. У абзаці першому пункту
4.2 та абзаці першому пункту 4.3 Інструкції цифри “31,8” замінити цифрами
“33,2”.

 

4. Абзаци перший – третій
пункту 4.4 Інструкції замінити абзацами такого змісту:

“4.4. Для платників, зазначених у
підпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 – 2.2.12, 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції:

0,5 відсотка із сум доходу у
вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених)
платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум
грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного
доходу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

0,5 відсотка із частини сум доходу
у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених)
платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум
грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного
доходу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2 відсотки із частини сум доходу у
вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених)
платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум
грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного
доходу, в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий –
п’ятнадцятий пункту 4.4 Інструкції вважати п’ятим – шістнадцятим відповідно.

 

5. Абзац другий пункту 4.7
Інструкції доповнити цифрами та словами “33,7 відсотка за 2007 рік”.

 
Абзац третій пункту 4.7 Інструкції доповнити цифрами та словами “42,5
відсотка за 2007 рік”.

Абзац четвертий пункту 4.7
Інструкції доповнити цифрами та словами “4,5 відсотка за 2007 рік”.

Абзац п’ятий пункту 4.7 Інструкції
доповнити цифрами та словами “4,5 відсотка за 2007 рік”.

Абзац шостий пункту 4.7 Інструкції
доповнити цифрами та словами “33,2 відсотка за 2007 рік”.

Абзац сьомий пункту 4.7 Інструкції
доповнити цифрами та словами “33,2 відсотка за 2007 рік”.

Абзац восьмий пункту 4.7
Інструкції доповнити цифрами та словами “13,78 відсотка за 2007 рік”.

Абзац дев’ятий пункту 4.7
Інструкції доповнити цифрами та словами “13,78 відсотка за 2007 рік”.

 

6. У підпункті 5.1.1 пункту
5.1 Інструкції вилучити цифри “4.5”.

 

7. Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 Інструкції
доповнити абзацом другим такого змісту:

“У 2007 році гірничі підприємства
зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий
звітний період, не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього
періоду”.

У зв’язку з цим абзац другий
підпункту 5.1.4 пункту 5.1 Інструкції вважати абзацом третім.  

 

8. 
У абзаці першому підпункту 5.1.5 пункту 5.1 Інструкції цифри та слова
“(31,8 відсотка, 4 відсотки цих сум)” замінити на “(33,2 відсотка, 4 відсотка,
42 відсотка, 13,28 відсотка цих сум)”.

 

9. Підпункт 5.1.6 пункту 5.1
Інструкції доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

“Остаточний
розрахунок зі сплати страхових внесків за базовий звітний період
здійснюється  гірничими підприємствами не
пізніше ніж через 28 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно
від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові
внески”.

 

10. У підпункті 5.1.7 пункту 5.1
Інструкції слова “зазначених в абзаці першому пункту 4.1 та пункту 4.2 (залежно
від умов договору)” замінити словами “зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 цієї
Інструкції (залежно від умов договору)”. 

 

11. Пункт 5.2 Інструкції доповнити
після цифр “2.2.12” словом та цифрами “та 2.2.17”.

 

12. Абзац другий підпункту 5.3.2
пункту 5.3 Інструкції викласти у такій редакції:

Суми страхових
внесків, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку,
який здійснюється ним до 1 квітня наступного
року за звітний рік на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску
повинен бути не менше мінімального
розміру страхового внеску
за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав чистий
дохід на
розмір
страхового внеску, зазначеного у абзаці шостому пункту 4.7 цієї Інструкції”.

 

13. Підпункт 5.3.3 пункту 5.3
Інструкції викласти у такій редакції:

“5.3.3. Страхові внески платниками, визначеними підпунктом 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, сплачуються ними до 1 квітня наступного року за звітним на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску
повинен бути не менше мінімального
розміру страхового внеску
за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав загальний
місячний оподатковуваний дохід на
розмір
страхового внеску, зазначеного у абзаці шостому пункту 4.7 цієї Інструкції”.

 

14. У пункті 5.5 Інструкції слова
“(крім абзаців третього та четвертого пункту 4.1 цієї Інструкції)” вилучити.

 

15. Абзац перший пункту 11.9
Інструкції викласти у такій редакції:

“11.9. Банки ведуть облік платежів
до Пенсійного фонду України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 № 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за № 918/9517”.

 

16. Абзац перший пункту 11.11 замінити
абзацами такого змісту:

“11.11.
Платники, зазначені в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, щомісяця
складають у двох примірниках розрахунок суми страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в якому зазначають самостійно
обчислені суми страхових внесків, за формою згідно з додатком 23 цієї
Інструкції.

Платники,
зазначені в підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, щомісяця складають у
двох примірниках розрахунки суми страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування, в якому зазначають самостійно обчислені суми
страхових внесків, за формою згідно з додатком 23 цієї Інструкції та формою
згідно з додатком 34 цієї Інструкції”.

У зв’язку з
цим абзаци другий – тринадцятий пункту 11.11 Інструкції вважати третім –
чотирнадцятим.

 

17. Додаток 14 до Інструкції після
слів “та нарахування пені в розмірі _______________________,” доповнити словами
“за період з __.__.____ року     

                (0,1
відсотка на суми недоїмки

і
фінансових санкцій)

по __.__.____ року”.

 

18. Додатки 23 та 34 до Інструкції
викласти у такій редакції:

 

 

 

 

           “Додаток  23

до
пункту 11.11 Інструкції про порядок

обчислення
і сплати страхувальниками та

застрахованими
особами внесків на

загальнообов’язкове
державне пенсійне

страхування
до Пенсійного фонду України 

 

 

Міністерство, інший центральний                  Кількість осіб, які отримують

орган
виконавчої              
                                допомогу по догляду за

влади ________________________                  дитиною до досягнення
нею

Організація ___________________                  трирічного віку
__________
____

Місцезнаходження                                             ____________________________

(місце проживання)_____________                 Середньооблікова чисельність

___________
тел. ______________
_                
штатних
працівників

Форма  власності
___________
____
                облікового складу за звітний

Код
за ЄДРПОУ ________________
               період ______________________

Обрана система оподаткування                        Середня чисельність

______________________________
                 працівників, які виконували

N реєстрації платника __________ 
                 роботи за договорами

N п/рахунку  __________________                   цивільно-правового

Назва банку 
__________________  
                характеру ___________________

МФО
_________________________
                Кількість застрахованих
осіб

                                                                              у звітному періоді
____________

 

Розрахунок суми
внесків на загальнообов’язкове

 державне пенсійне страхування,

що підлягають
сплаті за ________місяць 200_ року

 

Розрахунок
подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних
днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

 


з/п

Назва
показника

Сума (грн.)

1

2

3

 

І Розділ 

За період з
01.01.2004

 

1

Сума рядків
1.1 та 1.2

 

1.1

Загальна сума фактичних витрат
на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового
найму                   

 

 

у т. ч.:

 

1.1.1

а) сума оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності

 

1.1.2

б) сума допомоги у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю

 

1.2

Суми доходу, що
розподіляється між членами колективних, орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств

 

2

Фактичні
витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності  та суми допомоги у
зв’язку з  тимчасовою непрацездатністю
та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних
підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на
які нараховуються внески, усього (рядки 2.1+2.2+2.3)

 

2.1

                            для 33,2 %

 

 

 

 

                                                                                                     
Продовження додатка 23

2.1.1

у т.ч. для 33,2 % суми винагород за
угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого
сільськогосподарського податку

 

2.2

                            для  4 %

 

2.3

                            для 42 %

 

3

Нараховано, усього (рядки 3.1+3.2)

 

3.1

Нараховано
(крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки
3.1.1+3.1.2+3.1.3)

 

3.1.1

                               33,2 %

 

3.1.2

                                 4 %

 

3.1.3

                               42 % 

 

3.2

Нараховано
платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (відповідає
сумі рядків 3.2.1.1+3.2.2)

 

3.2.1

                            33,2 %

 

3.2.1.1

у т.ч. 33,2 % суми винагород за
угодами цивільно-правового характеру

 

3.2.2

13,28 % ((рядок 2.1-рядок 2.1.1) х
31,28 %

 

4

Загальний оподатковуваний
дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб

 

5

Утримано 1-5 %

 

6

Сума, на яку збільшено внески
у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004

 

6.1

    
32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%, 42%, 6,4%, 6,46%, 13,28%

 

6.2

                              1-5%

 

7

Сума, на яку зменшено внески у
зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004

 

7.1

    
32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%, 42%, 6,4%, 6,46%, 13,28%

 

7.2

                              1-5%

 

 

Зміст помилки

 

8

Сума внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі ___ % мінімального
страхового внеску

 

9

Загальна сума страхових внесків за розділом І ( рядки
3+5+6-7+8) 

 

9.1

32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%, 42%,
6,4%, 6,46%, 13,28%          (рядки 3+
6.1-7.1+8) 

 

9.2

           1-5%       (рядки 5+6.2-7.2)

 

 

ІІ Розділ*    

  Розрахунки за внесками (зборами) за період
до 01.01.2004

 

1

Одержаний фонд оплати праці у
звітному місяці

 

2

Підлягає сплаті внесків
(збору) згідно з графою 4 додатка до Розрахунку, усього

 

2.1

                           32 %

 

2.2

                             4 %

 

2.3

                           42 %

 

2.4

                          1-5 %

 

3

Сума, на яку збільшено внески
(збір) у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004

 

 

                                                                        
               
             Продовження
додатка 23

4

Сума, на яку зменшені внески у
зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004

 

 

Зміст помилки

 

5

Загальна сума внесків (збору) за розділом ІІ (рядки
2+3-4)

 

 

ІІІ Розділ**

Суми,
нараховані у звітному базовому періоді за минулі

та майбутні
місяці, на  які нараховуються страхові
внески

 

Назва місяця

Сума за минулий період

Сума за майбутній період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.                           Керівник
_____________________

                                               
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер
___________________

                                                        (прізвище
та ініціали)

 

“____”________
200__р.
   

                                                                                     

 

 

 

Відмітка про
результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:

______________________________________________________________

_____________________

 

Підпис   ________________                                         “___”
___________200_ р.

 

 

 

* Заповнюється платниками, які визначали своє
зобов’язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми
в розрахунок за звітний базовий період.

 

 

 

 

 

 

                                                                   
Продовження додатка 23          

 

Додаток до
розрахунку суми страхових внесків

на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,

що підлягають
сплаті за ________місяць 200_ року

 

І.
Розділ*

Сума
заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду________
грн.               (Кредитове сальдо рах. 661)

Сума
заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду________
грн. (Кредитове сальдо рах. 661)

 

Сальдо
розрахунків рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” субрахунку 651 “За
пенсійним забезпеченням” на початок звітного періоду:

             Дт  ______ грн. 

             Кт
_______ грн. у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з
статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”  ____________ грн.;

пеня  __________ грн.;

штрафні
санкції ________ грн.

інші
______________грн.

Сальдо
розрахунків рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” субрахунку 651 “За
пенсійним забезпеченням” на кінець звітного періоду:

         Дт  ______ грн. 

         Кт _______
грн. у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з
статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”  ____________ грн.;

пеня
_____________ грн.;

фінансові
санкції ________ грн.;

інші
_____________грн.

   

ІІ.
Розділ**

Назва
місяця, за який виплачується заробітна плата

Одержаний
фонд оплати праці у звітному місяці (чистий)

Коефі-цієнт К=НЗП:ВЗП

Належить
до сплати

Одержаний
фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого

Усього

У тому
числі

32%

(гр.2хгр.3х32%)

4%

(гр.2хгр.3х4%)

42%

(гр.2хгр.3х42%)

1-5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К – поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.

НЗП – нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП – заробітна плата до видачі за місяць.

 

Головний
бухгалтер   ___________________________

                                                   
         (підпис, прізвище та
ініціали) 

* Заповнюють усі платники.

** Заповнюється платниками
внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на
01.01.2004  (у т.ч. і внаслідок наявності
заборгованості з виплати заробітної плати). 

 

 

 

 

Додаток 34

до пункту 11.11 Інструкції про
порядок

обчислення і сплати
страхувальниками та

застрахованими особами внесків
на

загальнообов’язкове державне
пенсійне

страхування до Пенсійного
фонду України

________________________________________

(назва
страхувальника)

 

Місцезнаходження ___________________________

Тел. _______________________

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення ______________

 

Розрахунок

суми внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 із сум грошового забезпечення, що підлягають
сплаті за _____________ 200__ року

 

Розрахунок подається до органів Пенсійного фонду України
протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
місяця

 

з/п

Назва
показника

Сума
 (грн.)

1

2

3

1

Загальна сума грошового забезпечення

 

2

Сума грошового забезпечення на яку нараховуються
страхові внески (в межах максимальної величини
з якої справляються
страхові внески
)

 

3

Нараховано
страхових внесків, 33,2%

 

4

Сума грошового забезпечення з якого утримуються
страхові внески із застрахованих осіб

 

5

Утримано, 0,5-2 %

 

6

Сума, на яку збільшені внески у зв’язку з виправленням
помилки, допущеної у попередніх періодах (р.6.1+р.6.2)

 

6.1

33,2%

 

6.2

0,5-2%

 

7

Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням
помилки, допущеної у попередніх періодах (р.7.1+р.7.2)

 

7.1

33,2%

 

7.2

0,5-2%

 

 

Зміст помилки

8

Загальна сума страхових внесків (р.3+р.5+р.6-р.7)

 

8.1

33,2% (р.3+р.6.1-р.7.1)

 

8.2

0,5-2% (р.5+р.6.2-р.7.2)

 

 

М.П.  Керівник                        _______________   _______________________

                                                        (підпис)                 (прізвище та ініціали)

           Головний
бухгалтер     _______________   _______________________ 

                                                        
(підпис)                 (прізвище
та ініціали)

“___”______________200__ р.

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника
органу ПФУ:

_______________________________________________________________

Підпис ______________                                             
“___”____________200___р.”

 

Директор
департаменту

надходження доходів                                                             
В.В.Литвиненко

background Layer 1