Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 2 засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

П Р О Т О К О Л  № 2

засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

 

 

 

Дата та час проведення: 16 травня 2017 року, 14.00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Бастіонна, 9.                                                                                                     

Головує –  Онуфрик М. С., голова Громадської ради.

 

Присутні:  

– члени Громадської ради при Пенсійному фонді України (далі – Громадська рада) (додаток 1);

–  представники Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції”  (додаток 2);

–  представники Пенсійного фонду України (додаток 3).

         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення у 2017 році.
 2. Про роботу органів Пенсійного фонду України щодо мінімізації корупційних ризиків.
 3. Про Положення про Громадську раду при Пенсійному фонді України та Регламент діяльності Громадської ради при Пенсійному фонді України.
 4. Про проект плану роботи Громадської ради при Пенсійному фонді України на 2017 рік.
 5. Різне.

 

 

СЛУХАЛИ:

Онуфрик М. С., яка повідомила, що членам Громадської ради роздано проект порядку денного, та запропонувала обговорити і затвердити його.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 

“за” –   15, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення у 2017 році.

  Зарудного О. Б., який поінформував про концептуальні питання для включення в законопроект щодо пенсійної реформи з боку Фонду: осучаснення пенсій, відновлення страхових принципів в солідарній пенсійній системі, звільнення Пенсійного фонду України від невластивих видатків, зміна порядку фінансування пільгових пенсій, погашення заборгованості перед Фондом. Зазначив, що осучаснення пенсій потребують близько 6 мільйонів пенсіонерів. Наголосив, що має бути чітка відповідність між розміром пенсій, страховим стажем і страховим внеском кожної людини.

Акцентував увагу, що пенсійна реформа – це не лише реформа законодавства, а й якість обслуговування громадян. Тому фахівці Фонду  активно працюють над цими питаннями, в тому числі з відповідними експертами. Зокрема, щодо поліпшення функціонування Контакт-центру Пенсійного фонду України. Наразі готуються новий Регламент його роботи та Порядок обслуговування громадян в органах Фонду з урахуванням пропозицій експертів.

 

ВИСТУПИЛИ:

Величко О. В., Ганущак Ю., Рожило Я. О., Серебряков М.,                    Денісова О. В., Гриб В.,  Онуфрик  М. С., які поцікавились питаннями цілісності законопроекту щодо пенсійної реформи, фінансової збалансованості бюджету Пенсійного фонду України, збереження та посилення страхових принципів в солідарній пенсійній системі, робочого варіанту формули розрахунків осучаснення пенсій та необхідності в додаткових коштах для цього, удосконалення роботи з Міністерством фінансів України по верифікації пенсійних виплат, співпраці органів Фонду та Міністерства соціальної політики України на упередження порушень щодо призначення та виплати пенсій, технології впровадження електронної трудової книжки.

Зарудний О. Б., який відповів на поставлені питання.

Ткачук Б., Філіпповський В.,  які запропонували провести обговорення проблемних питань щодо призначення “чорнобильських пенсій”, провести нараду по доопрацюванню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України.

Зарудний О. Б., який підтримав пропозиції щодо проведення окремих зустрічей  з цих питань та напрацювання відповідних рішень.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію “Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення у 2017 році” взяти до відома.

 

“за” –   15, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 1. Провести позачергове засідання Громадської ради по обговоренню законопроекту щодо реформування пенсійного забезпечення (в тижневий термін після винесення на обговорення).

 

“за” –   15, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про роботу органів Пенсійного фонду України щодо мінімізації корупційних ризиків.

Шуляк А. П., яка інформувала, що Пенсійним фондом України розроблено Програму антикорупційних заходів на 2017 рік відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави (далі – програма).

Зазначила, що програма складена за результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Фонду з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2015-2016 роках і включає визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку корупційних ризиків, заходи щодо їх усунення, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки виконання завдань, заходи щодо поширення інформації про стан реалізації антикорупційних заходів. Зосередила увагу на цілях і завданнях програми.

Відмітила, що одним з ризиків  у діяльності органів Фонду є людський фактор. Оптимізація функціональних процесів і застосування інформаційних технологій дає змогу мінімізувати ці ризики.

Інформувала про виявлені факти порушень в органах Фонду та вжиті заходи реагування. Розповіла про взаємообмін інформацією з Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством по запобіганню корупції.

 

ВИСТУПИЛИ:

Філіпповський В. щодо можливості організації перевірок громадськістю пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам, внесення змін до законодавства про ці виплати.

Шуляк А. П. щодо окремої зустрічі з цього питання.

Роя В. Є., який запропонував провести засідання за круглим столом із зазначеного питання.

Ткачук Б. щодо проведення окремої зустрічі по доопрацюванню Антикорупційної програми  Пенсійного фонду України.

 

СЛУХАЛИ:

Величко О. В.,  яка відмітила відкритість та прозорість діяльності Пенсійного фонду України.

Ознайомила присутніх з напрацюваннями представників Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” з ряду питань. Зокрема, щодо можливості взяття інформаційної бази отримувачів пенсій  Пенсійного фонду України за основу для інформаційної бази Міністерства соціальної політики України.

Зосередила увагу на зауваженнях до Антикорупційної програми Фонду щодо навчання фахівців, необхідності  деталізації  напрямків діяльності у конкретних заходах, чітких термінах їх виконання, індикаторах, тестування ефективності та ризиків їх виконання, потребі у ресурсах.

Запропонувала створити робочу групу з фахівців по аналізу корупційних ризиків. Рекомендувала спрямувати зусилля на покращення доступу до інформації, уникнення черг. Аналізувати судові  рішення. Утворювати                фокус-групи. Запровадити інженерінг функцій, підвищення заробітної плати фахівців. Удосконалити аналіз статистичної інформації, у тому числі статистики скарг. Запровадити “білу” і “зелену” книги щодо е-урядування. Проводити аналіз рішень.

 

ВИСТУПИЛИ:

Рожило Я. О., Онуфрик М. С., які обговорили питання створення робочої групи щодо аналізу корупційних ризиків.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію про роботу органів Пенсійного фонду України щодо мінімізації корупційних ризиків взяти до відома.

 

“за” –   15, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 1. Звернутись до Пенсійного фонду України з проханням підтримати пропозицію Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” щодо створення Робочої групи з доопрацювання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України.

 

“за” –   13, “проти” –  0, “утримались” – 2.

 

 1. Створити в складі Громадської ради робочу групу з питань розгляду мінімізації корупційних ризиків. Визначити координатором такої групи заступника голови Громадської ради при Пенсійному фонді В’язовченка А. М.

 

“за” –   13, “проти” –  0, “утримались” – 2.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про Положення про Громадську раду при Пенсійному фонді України та Регламент діяльності Громадської ради при Пенсійному фонді України.

Онуфрик М. С., яка інформувала, що Положення про Громадську раду при Пенсійному фонді України, затверджене наказом Пенсійного фонду України від 09.06.2015 року за № 90, розроблено відповідно Типового положення про  громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,  Київській  та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

 

ВИСТУПИЛИ:

Сальнікова Т. Г., яка запропонувала створити робочу групу по розробці Регламенту діяльності Громадської ради при Пенсійному фонді України.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Залишити чинним Положення про Громадську раду при Пенсійному фонді України, затверджене наказом Пенсійного фонду України від 09.06.2015 року № 90.
 2. Створити робочу групу по розробці Регламенту діяльності Громадської ради при Пенсійному фонді України. Визначити координатором такої групи Рожила Я. О.

 

“за” –   15, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про проект плану роботи Громадської ради при Пенсійному фонді України на 2017 рік.

В’язовченка А. М., який запропонував до 23 травня поточного року надіслати пропозиції до Плану  роботи Громадської ради при Пенсійному фонді України на 2017 рік за напрямками діяльності: відновлення довіри громадян до системи пенсійного забезпечення через комунікативні засоби, впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, підвищення рівня пенсійного забезпечення, громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, які розробляє Пенсійний фонд України. Засідання проводити                   один раз на квартал. План роботи затвердити на наступному засіданні.

 

ВИСТУПИЛИ:

Рой В. Є., який запропонував членам Громадської ради долучитися до процесу обговорення пенсійної реформи в регіонах. Провести засідання за круглим столом по напрацюванню пропозицій щодо внесення змін до законодавства України по виплатах пенсій внутрішньо переміщеним особам.

Онуфрик М. С., яка підтримала зазначену пропозицію. Також запропонувала звернутись до Пенсійного фонду України з проханням щодо проведення ознайомлення членів Громадської ради з централізованою системою призначення та виплати пенсій.    

Внесла пропозицію щодо утворення в складі Громадської ради трьох комітетів згідно напрямків роботи та очолення їх заступниками голови Громадської ради: 

 • удосконалення та посилення страхових принципів солідарної системи пенсійного забезпечення, підвищення рівня пенсійного забезпечення (Денісова О. В.);
 • впровадження накопичувального рівня пенсійної системи (В’язовченко А. М.);
 • формування довіри громадян до пенсійної системи (Рой В. Є.).

 

ВИРІШИЛИ:

Утворити в складі Громадської ради три комітети:

– з питань удосконалення та посилення страхових принципів солідарної системи пенсійного забезпечення, підвищення рівня пенсійного забезпечення (голова комітету – Денісова О. В.);

 • з питань впровадження накопичувального рівня пенсійної системи (голова комітету – В’язовченко А. М.);
 • з питань формування довіри громадян до пенсійної системи (голова комітету – Рой В. Є.).

Членам Громадської ради до 23 травня поточного року визначитись щодо входження до складу комітетів, інформацію надати на е-mail: gromadskarada@pfu.gov.ua.

 

“за” –   15, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Різне.

Онуфрик М. С., яка запропонувала запрошувати експертів до участі у роботі Громадської ради та для проведення просвітницьких заходів. 

 Членам Громадської ради до 23 травня поточного року надіслати фото для виготовлення посвідчень (е-mail: gromadskarada@pfu.gov.ua).

 

 

Голова Громадської ради                                                 М. С. Онуфрик

 

Секретар Громадської ради                                             Л. Б. Соколова

background Layer 1