Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік

Затверджено

Постанова правління

Пенсійного фонду України

21 березня 2016 року № 4-1

 

 

ЗВІТ

про виконання показників бюджету 

Пенсійного фонду України

за 2015 рік

 

(тис.грн.)  

 

Затверджено

бюджетом

Фактично

виконано

Відхилення
 +,- %
Залишок коштів на початок року 1 720 700,0 1 767 765,1 47 065,1 102,7%
Д О Х О Д И :   264 767 813,6    
власні надходження, усього  172 457 231,5 169 873 912,9 -2 583 318,6 98,5%
у тому числі:        
        сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 168 082 000,0 165 366 879,4 -2 715 120,6 98,4%
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України 29 289,5 61 011,9 31 722,4 208,3%
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 43 826,5 46 036,6 2 210,1 105,0%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 2 584 084,4 2 425 650,9 -158 433,5 93,9%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2  1 562 991,8 1 677 133,8 114 142,0 107,3%
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 53 370,0 82 562,4 29 192,4 154,7%
інші надходження 101 669,3 214 637,9 112 968,6 211,1%
Усього власних доходів з урахуванням залишку 174 177 931,5 171 641 678,0 -2 536 253,5 98,5%
кошти Державного бюджету України, усього 94 811 551,5 94 811 551,5 0,0 100,0%
у тому числі:        
–   дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 63 052 284,5 63 052 284,5 0,0 100,0%
–   покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 31 759 267,0 31 759 267,0 0,0 100,0%
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 77 742,9 75 050,7 -2 692,2 96,5%
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0,0 7 298,5 7 298,5 0,0%
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В    з урахуванням залишку 269 067 225,9 266 535 578,7 -2 531 647,2 99,1%
    надана позика 0,0   0,0  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В з урахуванням позики 269 067 225,9 266 535 578,7 -2 531 647,2 99,1%
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, усього  211 620 219,0 210 766 584,0 -853 635,0 99,6%
у тому числі на:        
–    пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 200 710 217,0 199 299 516,9 -1 410 700,1 99,3%
–   виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку  особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5 013 926,3 5 299 368,8 285 442,5 105,7%
–      виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 86 833,3 82 503,7 -4 329,6 95,0%
–  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 105 421,4 93 312,3 -12 109,1 88,5%
–   пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 3 134 532,7 3 440 646,8 306 114,1 109,8%
–    пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 102 257,3 123 265,1 21 007,8 120,5%
–   розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 109 038,1 73 507,1 -35 531,0 67,4%
–   керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 245 652,7 2 243 526,1 -2 126,6 99,9%
–    виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що підтверджують статус застрахованої особи 2 623,8 2 172,6 -451,2 82,8%
–   виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 39 785,5 39 749,7 -35,8 99,9%
–  створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 69 930,9 69 014,9 -916,0 98,7%
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 55 648 564,0 54 832 829,9 -815 734,1 98,5%
у тому числі на:         
–  виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 55 648 564,0 54 832 829,9 -815 734,1 98,5%
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 77 742,9 68 395,4 -9 347,5 88,0%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 267 346 525,9 265 667 809,3 -1 678 716,6 99,4%
Залишок коштів на кінець року 1 720 700,0 867 769,4 -852 930,6 50,4%

 

Більш детально читайте тут

background Layer 1