Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік

Затверджено

Постанова правління

Пенсійного фонду України

03 березня 2017 року № 4-1

 

 

ЗВІТ

про виконання показників бюджету 

Пенсійного фонду України

за 2016 рік

                          (тис.грн.)

 

 

Затверджено бюджетом

(зі змінами)

Фактично виконано Відхилення
 +,- %
Залишок коштів на початок року 840 600,0 867 769,4 27 169,4 103,2%
Д О Х О Д И :        
власні надходження, усього 109 967 928,4 111 706 564,7 1 738 636,3 101,6%
у тому числі:        
        сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 105 371 083,1 107 148 030,3 1 776 947,2 101,7%
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України 56 038,0 55 867,6 -170,4 99,7%
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 44 139,4 46 147,6 2 008,2 104,5%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до до пункту “а” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” 2 634 670,5 2 572 263,2 -62 407,3 97,6%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,   призначених відповідно до до пунктів “б-з” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” 1 695 072,1 1 662 397,6 -32 674,5 98,1%
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 88 140,6 96 502,2 8 361,6 109,5%
інші надходження 78 784,7 125 356,2 46 571,5 159,1%
Усього власних надходжень з урахуванням залишку 110 808 528,4 112 574 334,1 1 765 805,7 101,6%
Кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пеннсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України 142 586 226,6 142 586 226,6 0,0 100,0%
Кошти Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1 400,0 1 400,0 0,0 100,0%
Кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (стаття 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”) 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 100,0%
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 10 448,6 6 693,2 -3 755,4 64,1%
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0,0 218,5 218,5 х
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В   з урахуванням залишку 254 906 603,6 256 668 872,4 1 762 268,8 100,7%
  надана позика 0,0   0,0  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В з урахуванням позики 269 067 225,9 266 535 578,7 -2 531 647,2 99,1%
  позика для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій 0,0 -2 350 317,0 -2 350 317,0 х
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, усього  199 564 846,2 202 095 626,6 2 530 780,4 101,3%
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 188 064 222,4 190 638 561,2 2 574 338,8 101,4%
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку  особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5 067 016,1 4 851 312,3 -215 703,8 95,7%
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 83 043,8 72 880,1 -10 163,7 87,8%
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 99 693,6 79 963,1 -19 730,5 80,2%
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 3 614 100,7 3 840 566,1 226 465,4 106,3%
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 133 433,6 145 997,5 12 563,9 109,4%
розрахунково-касове обслуговування та оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 101 792,2 68 768,6 -33 023,6 67,6%
фінансування адміністративних виплат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 2 401 543,8 2 397 577,7 -3 966,1 99,8%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  54 489 308,8 51 344 928,1 -3 144 380,7 94,2%
за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1 400,0 1 400,0 0,0 100,0%
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 10 448,6 6 551,8 -3 896,8 62,7%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 254 066 003,6 253 448 506,5 -617 497,1 99,8%
Залишок коштів на кінець року 840 600,0 870 048,9 29 448,9 103,5%

 

Більш детально читайте тут

background Layer 1