Пропустити навігацію

Про виконання Пенсійним фондом України Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік у 2 кварталі 2019 року

До Розділу І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.1. Досягнення відповідності критеріям, нормам та принципам НАТО і ЄС у соціально-політичній сфері

 

ЦІЛЬ 1.1.1. Система ефективного попередження та боротьби з корупцією

 

 

Пріоритетне завдання 1. Імплементація принципів Програми НАТО з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій

 Антикорупційна програма Пенсійного фонду України та його органів на  2019-2020 роки затверджена наказом Пенсійного фонду України від 31.05.2019        № 68 та передана на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

В Пенсійному фонді України  та його органах на постійній основі забезпечується:

 – контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;

– участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;

– інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;

– сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

– взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Органами Пенсійного фонду України на постійній основі вживаються заходи щодо:

– виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

– організації та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;

– проведення перевірок факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в Пенсійному фонді України громадської ради), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Нацагентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;

– запобігання порушення встановлених законодавством обмежень щодо використання службових повноважень чи службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

З метою підвищення рівня компетентності та обізнаності працівників органів Фонду за звітний період за професійними програмами антикорупційного спрямування пройшли навчання   220 державних службовців, проведено 1229 семінарів, нарад, лекцій тощо.

В засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса, в мережі Інтернет) оприлюднено 365 статей (роз’яснень, коментарів тощо) антикорупційного спрямування. 

 

ЦІЛЬ 1.1.4. Ефективна система державного управління

Приорітетне завдання 1. Впровадження системи електронного документообігу

        Пенсійним фондом України використовується автоматизована система електронного документообігу.

Планом роботи Пенсійного фонду України на 2019 рік визначено впровадження в системі органів Пенсійного фонду модернізованої централізованої відомчої системи електронного документообігу, яка, зокрема передбачає інтеграцію до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Заходи щодо створення та розгортання програмного забезпечення, призначеного для формування, використання та контролю документів в електронній формі, накладання електронного цифрового підпису на документи тощо заплановано до кінця 2019 року.

Впроваджено електронний документообіг з використанням електронного цифрового підпису при виплаті пенсій. 

 

ЦІЛЬ 1.2.2. Національна система стратегічних комунікацій

Приорітетне завдання 21.Створення моделі освітньої системи з державних стратегічних комунікацій та розроблення плану її впровадження

Пенсійний фонд України на постійній основі бере участь в інформаційних заходах, семінарах, експертних та навчальних візитах, засіданнях робочих груп з представниками міжнародних партнерів (держав — членів НАТО) в рамках Урядової Стратегії “Єдиний голос”.

Стратегією розвитку комунікацій Пенсійного фонду України (затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 02.02.2016 № 1-2 “Про вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України в сфері масової комунікації” та є безстроковою) визначено на перспективу напрямки комунікації з громадськістю; вибудовано системність та своєчасність реалізації конкретних комунікаційних заходів, визначено засоби досягнення мети на кожному етапі комунікації.

background Layer 1