Пропустити навігацію

Оподаткування пенсій

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справлявся органами Пенсійного фонду України з сум пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до вимог підпункту 164.2.19 пункту  164.2 статті 164 та пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Зміни до Податкового кодексу України, зокрема, щодо оподаткування пенсій вносились Законами України:

«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 № 1166-VII;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VІІІ;

«Про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб» від 17.07.2015 № 653-VIIІ;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIIІ;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» від 02.06.2016 № 1411-VIIІ.

Рішенням Конституційного Суду України  від 27.02.2018 № 1-р/2018 положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Зазначеним Рішенням  Конституційного Суду України передбачено, що  визнане неконституційним положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

В зв’язку з цим органи Пенсійного фонду України з березня 2018 року припинили утримання з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання  податку на доходи фізичних осіб  та військового збору.

background Layer 1