Пропустити навігацію

Форми та зразки документів

  1. Заява про підтвердження стажу роботи

 

Додаток 1

до пункту 6 Порядку

підтвердження періодів

роботи, що зараховуються

до трудового стажу

для призначення пенсії

на пільгових умовах

або за вислугу років

ЗАЯВА

про підтвердження стажу роботи

  Гр. ____________________________________________________________________

                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

     Адреса _______________________________ Тел. _______________

     Паспорт _________  Серія _________  Дата видачі ___________

     Номер ___________  Дата народження _______

     Ким виданий ____________________________

     Прошу розглянути мою заяву про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років (необхідне підкреслити).

     Для підтвердження зазначеного стажу роботи подаю такі документи:

№ з/п Найменування документа Кількість Повернуто заявнику
Дата Підпис заявника
1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (базовий або розширений)
2. Трудова книжка
3. Документи, видані архівними установами:
довідка про заробітну плату
копія документів про проведення атестації робочих місць
копія документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність)

Дата                                                                                                                      Підпис заявника

 

  1. Довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

 

Додаток N 5

до Порядку підтвердження

наявного трудового стажу для

призначення пенсій за відсутності трудової

книжки або відповідних записів у ній

              Штамп

 підприємства, установи, організації

    __________________ N _________

          (дата)

 

ДОВІДКА

про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

Видана ___________________________________________________________

                  (прізвище, ім’я та по батькові особи)

про те, що зазначена особа працювала повний робочий день на (в) __

__________________________________________________________________

        (найменування підприємства, установи, організації)

і за період з _______________________ по _________________________

            з _______________________ по _________________________

виконувала _______________________________________________________

                        (характер виконуваних робіт)

__________________________________________________________________

за професією, посадою ___________________________________________,

що передбачена Списком _______ розділ ________ підрозділ _________

код КП ___________________ підстава ______________________________

за період з_____________ по _______________ ______________________

                                            (років, місяців, днів)

Підстава для видачі ______________________________________________

Додаткові відомості_______________________________________________

__________________________________________________________________

Відповідно до статті 50 Закону  України  “Про  загальнообов’язкове

державне  пенсійне  страхування”,  суми пенсії,  виплачені надміру

внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником

недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно

або  стягуються  на   підставі   рішень   територіальних   органів

Пенсійного фонду України чи в судовому порядку.

 ________________________

  (найменування посади

 ________________________   ____________    ______________________

      керівника)              (підпис)      (ініціали та прізвище)

 Начальник відділу кадрів   ____________    ______________________

 Головний бухгалтер         ____________    ______________________

 МП

 

background Layer 1