Пропустити навігацію

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік” та пояснювальна записка до нього

 

Проєкт

 

gerb

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                       2019 р.  №

 

 

Київ

 

Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік

 

 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 312, № 54, ст. 1874, № 52, ст. 1795), такі зміни:

 1. У розділі „Доходи”:

1) у позиції „кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі” цифри „10 553 142” замінити цифрами „11 053 142”;

2) у позиції „Усього доходів” цифри „438 633 559,7” замінити цифрами „439 133 559,7”.

 1. У розділі „Видатки”:

1) у позиції „за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі” цифри „10 553 142” замінити цифрами „11 053 142”;

2) у позиції „Усього видатків” цифри „438 233 960,6” замінити цифрами „438 733 960,6”.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                   В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

„Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”

 

 

Мета: забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати житлових субсидій одержувачам пенсії через органи Пенсійного фонду України.

 

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено для забезпечення виплати житлових субсидій у готівковій формі одержувачам пенсії через органи Пенсійного фонду України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р.
№ 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” із урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 62 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено з метою збільшення доходної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України на суму 500,0 млн грн для виплати та доставки органами Пенсійного фонду України житлових субсидій громадянам, які одержують пенсії, на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі.

 

 1. Суть проєкту акта

Пропонується внести зміни до доходної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік.

Відповідно до пункту 12 розділу XV „Прикінцеві положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” бюджет Пенсійного фонду України, а отже і зміни до нього, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14 „Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 62 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акта не стосується питань реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Бюджетом Пенсійного фонду України на 2019 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14, передбачено доходи  та  видатки  Пенсійного  фонду  України  за  рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі у сумі 10 553 142 тис гривень. Станом на серпень 2019 року відповідні призначення практично відкориговані.

При цьому, середньомісячна сума нарахувань житлових субсидій, що виплачується одержувачам пенсії через Пенсійний фонд України, становить близько 170 млн гривень.

Враховуючи викладене, для забезпечення виплати житлових субсидій одержувачам пенсії через Пенсійний фонд України до початку опалювального періоду з урахуванням збільшення чисельності одержувачів субсидій та її розміру перед початком опалювального періоду, необхідно збільшити відповідні асигнування Пенсійному фонду України.

Проєктом акта передбачено збільшити доходну та видаткову частини бюджету Пенсійного фонду України відповідно на суму 500,0 млн грн за рахунок коштів, передбачених Законом України „Про Державний бюджет України  на 2019 рік” Міністерству соціальної політики України по бюджетній програмі за КПКВК 2501230 „Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі”.

 

 1. Прогноз впливу

Очікуваним впливом реалізації акта на суспільні відносини є забезпечення своєчасних та в повному обсязі виплат органами Пенсійного фонду України житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі громадянам, які одержують пенсії.

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт акта не стосується державного планування та не потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Реалізація акта впливатиме на інтереси громадян похилого віку (прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається).

Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їхніх спілок.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального  розвитку,  сфери  наукової  та  науково-технічної  діяльності  та не потребує проведення консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта розміщено на інформаційній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua  у рубриці “Проекти нормативно-правових актів” розділу “Правова база” категорії  “Інформація та напрямки діяльності”. 

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Пенсійним фондом України.

 

 1. Правова експертиза

Проєкт акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проєкт акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту акта сприятиме забезпеченню своєчасної та в повному обсязі виплати та доставки органами Пенсійного фонду України житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі громадянам, які одержують пенсії.

 

 

 

 

Заступник Міністра

соціальної політики України                                                                                                           М. Шамбір

 

____  __________ 2019 р.

 

 

background Layer 1