Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо поетапного впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”

 

Мета: створення організаційних передумов, проведення підготовчих робіт та вирішення першочергових завдань, пов’язаних із впровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено Пенсійним фондом України з урахуванням засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність оптимізації обліку трудових відносин найманих працівників обговорюється протягом останніх щонайменше 5 років. Перевагами здійснення такого обліку в електронній формі, є:

зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу,

спрощення  доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності, пенсійного забезпечення, створення передумов для автоматичного призначення цих виплат;

врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має працююче населення та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками;

зменшення негативних наслідків втрати паперових документів та неможливості (ускладнень) з їх відновленням.

Впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі потребує створення необхідної інфраструктури збору та обробки такої інформації, проведення відповідних підготовчих робіт.

 

 1. Суть проекту акта

Проєктом акта пропонується затвердити Порядок обліку трудової діяльності працівників в електронній формі, установити, що для підтвердження наявного трудового стажу для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством, приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також реалізувати заходи, необхідні для запровадження обліку поточних переміщень працівника (посади, кваліфікації, умов праці) шляхом перегляду форми звіту про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проєктом Порядку, зокрема, запропоновано встановити, що подання відомостей про трудову діяльність працівників, фізичних осіб-підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно здійснюється лише особами та за осіб, які виявили таке бажання.

Подання відомостей пропонується здійснювати засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок та інших документів) з обов’язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису.

Обробку відомостей про трудову діяльність працівників передбачається здійснювати в складі персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, передбаченого частиною третьою статті 20 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Крім того, передбачаються механізми доступу до цієї інформації осіб, якої вона стосується, а також за її згоди – третіх осіб.

 

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Кодекс законів про працю України;

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

закони України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 301 “Про трудові книжки працівників” (із змінами);

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (із змінами).

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акту стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, надання адміністративних послуг та цифрового розвитку і як такий підлягає погодженню (потребує проведення цифрової експертизи) з Державним агентством з питань електронного урядування.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акту здійснюватиметься в межах видатків бюджету Пенсійного фонду України, передбачених на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України.

 

 1. Прогноз впливу

Проєкт акту дозволить створити організаційні передумови та провести підготовчі роботи для впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного трудового стажу для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.

Проєкт акту за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоровʼя, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

У проєкті акту відсутні положення, передбачені Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акту стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. Проєкт не регулює питань прав осіб з інвалідністю і не потребує погодження з громадською організацією “Всеукраїнська організація “Союз осіб з інвалідністю України” та громадською спілкою “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна асамблея людей з інвалідністю України”.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акту потребує погодження із громадською радою при Пенсійному фонді України. Проєкт акту буде розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua) для громадського обговорення.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження із Міністерством соціальної політики,  Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

 1. Правова експертиза

Проєкт акту потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті акту відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проєкт акту не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті акту відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті акту відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проєкт акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття акту дозволить створити умови для обробки та використання в електронній формі інформації про трудову діяльність працівників, реалізувати заходи, необхідні для запровадження такого обліку, створити передумови для планування розвитку трудових ресурсів, автоматичного призначення соціальних  виплат та удосконалення порядку та процедур надання адміністративних послуг.

 

 

 

Голова правління                                                                                                      Є. КАПІНУС

 

                                2019 р.

 

background Layer 1