Пропустити навігацію

Звіт про кількісний склад державних службовців станом на 01.10.2019

 

Подають Терміни подання Форма КСДС
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби
21.10.2016 р. № 223
за погодженням
з Держстатом
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським Не пізніше 07 числа місяця, наступного за звітним періодом
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – Нацдержслужбі Не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним періодом
Територіальні органи – державному органу вищого рівня Не пізніше 07 числа місяця, наступного за звітним періодом
Державні органи – Нацдержслужбі Не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним періодом
 

Респондент:

Найменування Пенсійний фонд України

Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу)

 

Розділ І. Кількіcний склад державного органу

 

№ з/п Складова структури органу виконавчої влади Кількість посад державної служби за штатним розписом   З них за категоріями посад Інші посади (недержавної служби) за штатним розписом Кількість вакантних посад державної служби  З них за категоріями посад Інші вакантні посади (недержавної служби) Фактична чисельність працюючих державних службовців  З них за категоріями посад Облікова кількість державних службовців
А Б В А Б В А Б В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Для державних органів (у т.ч. суди)
1 Апарат державного органу 246 3 67 176 6 67   6 61   178 3 62 113 189
2 Територіальні органи  22262   4579 17683 1186 2764   359 2405 141 19442   4223 15219 21342
Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
3 Апарат  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій                              
3.1 Структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій                              
4 Апарат районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій                                
4.1 Структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій                              

 

Розділ II. Кількість призначених та звільнених державних службовців

 

№ з/п Складова структури органу виконавчої влади Кількість державних службовців, призначених за звітний період (осіб)  З них за категоріями посад У тому числі  Кількість державних службовців, звільнених за звітний період (осіб)  З них за категоріями посад
за результатами конкурсу            (з графи 3)  з них за категоріями посад за переведенням (з графи 3)  з них за категоріями посад
А Б В А Б В А Б В А Б В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Для державних органів (у т.ч. суди)
1 Апарат державного органу 8     8 3     3 5     5 1     1
2 Територіальні органи  595   73 522 449   28 421 146   45 101 375   53 322
Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
3 Апарат  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій                                
3.1 Структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій                                
4 Апарат районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій                                  
4.1 Структурні підрозділи районних, районних у м.м. Києві та Севастополі державних адміністрацій                                

 

Начальник Управління по роботі з персоналом   ___________________   А. МАКСИМОВА                  
         (підпис)             (ініціали, прізвище)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

background Layer 1