Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік

 

    Затверджено
    Постанова правління
Пенсійного фонду України
    24 лютого 2020 року № 1-1

 

 

 

ЗВІТ про виконання бюджету Пенсійного фонду України

2019 рік

(тис. грн.)
 

Затверджено бюджетом

(зі змінами)

Фактично виконано Відхилення
 +,- %
Залишок власних коштів на початок року 98 612,8 98 715,5 102,7 100,1%
Д О Х О Д И :        
власні доходи, усього  245 798 622,7 241 752 434,5 -4 046 188,2 98,4%
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  240 233 339,6 236 262 021,8 -3 971 317,8 98,3%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 3 308 548,9 3 337 816,1 29 267,2 100,9%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 1 991 337,3 1 871 179,8 -120 157,5 94,0%
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 130 272,6 153 508,5 23 235,9 117,8%
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 135 124,3 127 908,3 -7 216,0 94,7%
Усього власних доходів з урахуванням залишку 245 897 235,5 241 851 150,0 -4 046 085,5 98,4%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 181 770 145,6 181 770 145,6 0,0 100,0%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 100 000,0 100 000,0 0,0 100,0%
кошти Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню 500 000,0 500 000,0 0,0 100,0%
кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 10 836 056,0 10 835 400,8 -655,2 100,0%
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В  439 003 437,1 434 956 696,4 -4 046 740,7 99,1%
  позика для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій   1 148 363,6 1 148 363,6  
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних доходів, усього 303 492 923,5 303 105 991,3 -386 932,2 99,9%
у тому числі на:        
пенсiйне забезпечення осiб, пенсiю яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” 282 936 068,5 282 505 983,1 -430 085,4 99,8%
виплату пенсiй, призначених згiдно з iншими законодавчими актами в частинi розміру пенсії, на яку особа має право вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” 3 424 434,5 3 275 332,9 -149 101,6 95,6%
пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу в частинi розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” 5 491 296,4 5 807 261,7 315 965,3 105,8%
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про полiпшення матерiального становища учасникiв бойових дiй та осіб з iнвалiдністю внаслідок вiйни” 71 355,3 68 381,3 -2 974,0 95,8%
пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордоном, та iноземних пенсiонерiв 232 769,7 209 900,2 -22 869,5 90,2%
розрахунково-касове обслуговування і плату за пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiї та грошової допомоги 91 915,2 53 494,4 -38 420,8 58,2%
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 5 349 762,6 5 339 849,0 -9 913,6 99,8%
оплату послуг  з виплати та доставки пенсій із солідарної системи 1 139 839,5 1 090 306,9 -49 532,6 95,7%
погашення позик, наданих з єдиного казначейського рахунка у 2018 році 4 755 481,8 4 755 481,8 0,0 100,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 123 774 858,5 121 500 927,4 -2 273 931,1 98,2%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 100 000,0 100 000,0 0,0 100,0%
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 475 685,2 394 645,2 -81 040,0 83,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню 500 000,0 500 000,0 0,0 100,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 10 836 056,0 10 835 392,9 -663,1 100,0%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 438 603 838,0 435 942 311,6 -2 661 526,4 99,4%
Залишок власних коштів на кінець року 399 599,1 162 748,4 -236 850,7 40,7%

 

 

 

 

 

background Layer 1