Пропустити навігацію

Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань на 01.01.2020 (форма 1-ветерани)

Найменування показника
Ветерани вiйни, жертви нацистських переслiдувань, всього541,896
з них: ветерани вiйни538,592
з них: жертви нацистських переслiдувань3,304
у тому числi:0
iнвалiди вiйни та особи, прирiвнянi до iнвалiдiв вiйни, жертви нацистських переслiдувань, всього112,742
у т.ч. iнвалiди вiйни та особи, прирiвнянi до iнвалiдiв вiйни, всього112,596
з них за групами iнвалiдностi: I9,357
з них за групами iнвалiдностi: II58,601
з них за групами iнвалiдностi: III44,638
у т.ч. особи, колишнi малолiтнi в"язнi концтаб.,гетто, iнших мiсць примусового тримання, визнаннi iнвалiдами вiд заг.захвор., трудкалiцтва, з iнших причин146
з них за групами iнвалiдностi: I20
з них за групами iнвалiдностi: II96
з них за групами iнвалiдностi: III30
Учасники бойових дiй та особи, прирiвненi до учасникiв бойових дiй, жертви нацистських переслiдувань,всього126,526
з них: учасникiв бойових дiй та особи, прирiвненi до учасникiв бойових дiй126,176
з них: колишнi неповнолiтнi в"язнi концтаборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання350
Учасники вiйни та жертви нацистських переслiдувань0
в т.ч. учасники вiйни299,820
з них - нагородженi орденами i медалями14,293
в т.ч. колишнi iншi в"язнi концтаборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання2,808
з них - нагородженi орденами i медалями14
Особи, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"(крiм ветеранiв вiйни), всього166,893
в т.ч.дружини(чоловiки) померлих iнвалiдiв вiйни, учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге76,563
в т.ч. дружини померлих жертв нацистських переслiдувань291
Особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною17
Дiти вiйни2,265,313
background Layer 1