Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”

 

 

  1. Резюме

Запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, з метою досягнення цілі 11 “Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів” Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 р. № 188-IX.

 

 

  1. Проблема, яка потребує розв’язання

Необхідність оптимізації обліку трудових відносин найманих працівників обговорюється протягом останніх щонайменше п’яти років. Перевагами здійснення такого обліку в електронній формі, є:

зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;

спрощення  доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності, пенсійного забезпечення, створення передумов для автоматичного призначення цих виплат;

врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має працююче населення та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками;

зменшення негативних наслідків втрати паперових документів та неможливості (ускладнень) з їх відновленням.

Впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі потребує внесення зміни до низки законодавчих актів, що регулюють відповідні суспільні відносини.

 

  1. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та деяких інших законодавчих актів щодо запровадження ведення трудових книжок в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У зв’язку з цим законопроєктом передбачається врегулювати механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації, зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством, доступу до цієї інформації осіб, якої вона стосується, а також за її згоди – третіх осіб.

 

  1. Вплив на бюджет

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України.

 

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні; Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. Проєкт не регулює питань прав осіб з інвалідністю і не потребує погодження з громадською організацією “Всеукраїнська організація “Союз осіб з інвалідністю України” та громадською спілкою “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна асамблея людей з інвалідністю України”.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

  1. Прогноз впливу

Проєкт акта матиме вплив на осіб, трудова діяльність яких ведеться в трудових книжках.

Проєкт акта дозволить створити умови для впровадження обліку трудової діяльності осіб в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством. Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт акта є регуляторним.

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, громадське здоровʼя, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

 

  1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження із Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством закордонних справ, Міністерством цифрової трансформації, Державною судовою адміністрацією, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

 

  1. Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Проект акта не потребує проведення громадських антидискримінаційної та антикорупційної експертиз.

 

  1. Підстава розроблення проекту акта

Проєкт акта розроблено Пенсійним фондом України з урахуванням засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                     Євгеній КАПІНУС

 

 

“___” ____________ 2020 р.

 

 

 

background Layer 1