Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

 

  1. Резюме

Удосконалення порядку звернення до органів Пенсійного фонду України  з питань призначення (перерахунку) пенсії.

 

  1. Проблема, яка потребує розв’язання

Указом Президента України від 04 вересня 2019 року № 647/2019 “Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг” для забезпечення належної реалізації прав осіб y сфері надання адміністративних послуг передбачено забезпечення Кабінетом Міністрів України, зокрема, спрощення процедури надання та отримання послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” визначено перелік державних реєстрів, відомості з яких надаються органам, що призначають пенсії при зверненні осіб за призначенням, перерахунком, поновленням, припиненням, продовженням виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведенням з одного виду пенсії на інший, а також перелік таких відомостей.

У зв’язку з цим постала необхідність у приведенні актів Пенсійного фонду України у відповідність до вимог чинного законодавства. Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України приймає у межах повноважень, передбачених законом, постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України.

 

  1. Суть проєкту акта

Проєктом акта вносяться зміни до:

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України   від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 7 липня 2014 року № 13-1), щодо уточнення переліку документів, які посвідчують особу, що пред’являються при зверненні за пенсією, а також розширення можливостей для подання заяв про призначення і перерахунок пенсії, зокрема, шляхом звернення в електронній формі з використання кваліфікованого електронного підпису через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436, щодо удосконалення процедур ідентифікації осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України та підтвердження даних, що обробляються про одержувачів пенсій.

 

  1. Вплив на бюджет

Прийняття акту не потребує додаткових коштів із державного та місцевих бюджетів.

 

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним предстаницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, громадською організацією “Всеукраїнська організація “Союз осіб з інвалідністю України” та громадською спілкою “Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України”.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта буде розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua в розділі –  Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проєкти нормативно-правових актів.

Проєкт акта потребує обговорення Громадською Радою при Пенсійному фонді України.

 

  1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Реалізація акта дозволить удосконалити порядок подання заяв на призначення (перерахунок) пенсії до органів Пенсійного фонду, ідентифікації одержувачів пенсійних виплат та підтвердження відомостей про них, що обробляються.

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проєкт акта не є регуляторним.

 

  1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,  Міністерством соціальної політики України, Міністерством цифрової трансформації України та не стосується компетенцій інших органів і відповідно не потребує погодження з іншими органами.

 

  1. Ризики та обмеження

Проєкт акту не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що стосуються таких прав і свобод. 

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт акта не потребує надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” не поширюється на цей проєкт акта та не поширюється на підтримку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

 

  1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено за ініціативою Пенсійного фонду України за результатами перегляду нормативно-правових актів Пенсійного фонду України, який здійснюється відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                             Євгеній  КАПІНУС

 

  

 “____” ____________ 2020 року

 

background Layer 1